Borský Mikuláš-Borský Peter

Patrocínium: sv. Petra a Pavla

Vznik: cca 14. storočie

Poloha: na okraji obce v opevnenom areáli

Stručný popis: pôvodne gotický kostol s predstavanou vežou na západnej strane, barokovou pozdĺžnou loďou, kvadratickým presbytériom a severnou sakristiou

História
Osada Borský Peter sa spomína v písomných listinách až v roku 1394 v listine Bratislavskej kapituly pod názvom Zenthpeter. Kostol postavili zrejme v 14. storočí v gotickom slohu. Pôvodne išlo o jednoloďovú stavbu s predstavanou vežou (niekedy datovaná aj do r. 1680) a svätyňou neznámeho tvaru.
V 16. storočí bola obec i kostol obsadené Turkmi. V časoch tureckých vojen sa stavba zmenila na pevnosť a bola opevnená múrom so strieľňami.
V 17. storočí sa vrátil kostol k pôvodnému poslaniu, ale veriacim už kapacitne nestačil. Preto bol v rokoch 1676 – 80 zásadne prestavaný. Stredoveká loď i svätyňa boli zbúrané a nahradené väčšou a vyššou barokovou loďou, zakončenou kvadratickým presbytériom. Ďalšie úpravy sa urobili ešte aj pred r. 1713 a v prvej polovici 20. storočia.
Status národnej kultúrnej pamiatky získal kostol i jeho opevnenie v roku 1963.

Zaujímavosti
- O zložitejšom stavebnom vývoji objektu svedčí pomerne neorganické napojenie zastrešenia lode na staršiu vežu.
- V staršej literatúre sa doba jeho vzniku udávala aj do 12. storočia či na začiatok 13. storočia. Viac svetla do stavebného vývoja a datovania vzniku stavby by mohol priniesť až podrobnejší výskum.
- Z gotickej stavby sa malo zachovať obvodové murivo a pastofórium so železnou mriežkou vo svätyni.
- Na veži sa zachovalo spolu sedem združených okien. Tie na nižších poschodiach sú už zamurované a bez stredového stĺpika.
-  Na veži sa ako dôkaz tureckej prítomnosti v obci zachoval polmesiac, ako aj zvon z roku 1693.
- V pevnostnom múre datovanom v niektorých zdrojoch aj do 14. storočia, resp. 17. storočia sa zachovali strieľne, z vonkajšej strany už zamurované.
- V kostolíku sa nachádza kamenná krstiteľnica zo 17. storočia.
- Románsky kostol stojí v susednom Šaštíne-Strážach.
- Borský Peter drží rekord stránky v čase medzi publikovaním a aktualizovaním profilu (takmer 14 rokov).

Súčasný stav
Kostol patrí Rímskokatolíckej cirkvi pod miestnu farnosť a slúži ako filiálny chrám. Je v relatívne dobrom stave. V auguste a septembri 2022 sa realizovala oprava elektroinštalácie v kostole.

Bohoslužby: v utorok, sobotu a v nedeľu, aktuálne informácie nájdete tu

Praktické informácie
Obec Borský Mikuláš sa nachádza cca 20 km západne od Senice. Kostol stojí v časti Borský Peter (severozápadne od Borského Mikuláša) a je vďaka svojej výške viditeľný už zďaleka. Areál okolo kostola býva prístupný.
GPS: 48.637946123, 17.21522212

Literatúra
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- Pížl, F. a kol. (zost.): Pamiatky Západoslovenského kraja v štátnych zoznamoch. Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a štátnej ochrany prírody v Bratislave, Vydavateľstvo Šport, 1963.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 4214).

Web
https://www.pamiatky.sk/nkp-a-po/register-po/objekt-detail/?idObjekt=2947
https://www.pamiatky.sk/nkp-a-po/register-po/objekt-detail/?idObjekt=2948
https://www.borskymikulas.sk/pamiatky.html
https://www.borskymikulas.sk/buranske-zvesti.html
https://dobrodruh.sk/clanok/kostoly-za-hradbami-borsky-mikulas

esteban
18. 5. 2009, upravené 22. 4. 2023

Za pomoc ďakujeme pani Oľge Cintulovej z Obecného úradu v Borskom Mikuláši a Jozefovi Krajčovičovi. Za archívne podklady a foto ďakujeme pracovníkom Archívu Pamiatkového úradu SR.