Borský Mikuláš-Borský Peter

Patrocínium: sv. Petra a Pavla

Vznik: 12. - 14. storočie

Poloha: na okraji obce v opevnenom areáli

Stručný popis: pôvodne asi románsky kostolík s predstavanou vežou na západnej strane, barokovou pozdĺžnou loďou, kvadratickým presbytériom a severnou sakristiou

História
Kostolík postavili podľa všetkého v románskom slohu. Doba jeho vzniku nie je zatiaľ presnejšie stanovená, udáva sa 12. storočie, začiatok 13. storočia i 14. storočie. Pôvodne išlo o jednoloďovú stavbu s predstavanou vežou a svätyňou neznámeho tvaru.
V 16. storočí bola obec i kostolík obsadený Turkmi. V časoch tureckých vojen sa stavba zmenila na pevnosť a bola opevnená múrom so strieľňami.
V 17. storočí sa vrátil kostolík k pôvodnému poslaniu, ale veriacim už kapacitne nestačil. Preto bol v rokoch 1676 – 80 zásadne prestavaný. Stredoveká loď i svätyňa boli zbúrané a nahradené väčšou a vyššou barokovou loďou, zakončenou kvadratickým presbytériom. Ďalšie úpravy sa urobili ešte aj pred r. 1713 a v prvej polovici 20. storočia.

Zaujímavosti
- O stredovekom pôvode kostolíka dnes svedčí len veža, na ktorej sa zachovalo spolu sedem združených okien. Tie na nižších poschodiach sú už zamurované a bez stredového stĺpika.
- baroková loď je podstatne vyššia ako pôvodná, čo má za následok pomerne neorganické napojenie jej hornej časti na vežu.
- Na veži sa ako dôkaz tureckej prítomnosti v obci zachoval polmesiac.
- V pevnostnom múre sa zachovali strieľne, z vonkajšej strany už zamurované.
- V kostolíku sa nachádza kamenná krstiteľnica.

Súčasný stav
Kostolík patrí Rímskokatolíckej cirkvi pod miestnu farnosť a slúži ako filiálny kostol. Je v relatívne dobrom stave. V najbližších troch-štyroch rokoch by sa tu mal uskutočniť výskum, ktorý by objasnil dobu vzniku stavby a jej pôvodnú podobu. Kostolík sme navštívili vo februári 2009.

Bohoslužby: vo štvrtok poobede a v nedeľu ráno, aktuálne informácie nájdete tu 

Praktické informácie
Obec Borský Mikuláš sa nachádza cca 20 km západne od Senice. Kostolík stojí v časti Borský Peter (severozápadne od Borského Mikuláša) a je vďaka svojej výške viditeľný už zďaleka.
GPS: 48.637946123, 17.21522212

Literatúra
- Pížl, F. a kol. (zost.): Pamiatky Západoslovenského kraja v štátnych zoznamoch. Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a štátnej ochrany prírody v Bratislave, Vydavateľstvo Šport, 1963.

Web
- www.borskymikulas.sk
- www.muzeum.sk
- www.zahorie.info

esteban

Za pomoc ďakujeme pani Oľge Cintulovej z Obecného úradu v Borskom Mikuláši.