Partizánska Ľupča

Patrocínium: sv. Matúša, pôvodne sv. Stanislava

Vznik: druhá polovica 13. storočia

Poloha: v opevnenom areáli v centre obce

Stručný popis: pôvodne ranogotický dvojloďový kostol s polygonálnym presbytériom, severnou sakristiou, južnou predsieňou a západnou predstavanou vežou

História
Kostol na námestí postavili niekedy v druhej polovici 13. storočia zrejme ako jednoloďovú stavbu s polygonálnym presbytériom a severnou sakristiou.
Už okolo roku 1320 rozšírili vnútorný priestor prístavbou severnej lode a v druhej polovici 15. storočia upravili presbytérium a sakristiu (nové klenby). V rokoch 1550 - 1554 pristavali mohutnú vežu (je možné, že dolná časť jej muriva je ešte z 13. storočia).
V rokoch 1620 - 1630, kedy už kostol slúžil protestantom, sa uskutočnila jeho veľká prestavba, v rámci ktorej bol priestor dvoch lodí zjednotený zaklenutím renesančnými klenbami, ktoré podopierajú dva piliere. Interiér doplnila aj drevenou trubúnou. Súčasne bola pre južný vstup pristavaná predsieň a veža doplnená o ochodzu. Celá stavba bola taktiež obohnaná múrom so strieľňami.
Koncom 17. storočia prevzali chrám opätovne katolíci, pričom došlo aj k zmene patrocínia na sv. Matúša (nie je pritom vylúčené, že k nej došlo ešte v 16. storočí).
V 18. storočí bola zbarokizovaná veža a nové zariadenie dostal aj interiér. V roku 1855 vyzdobil interiér kostola maľbami známy slovenský maliar Jozef Božetech Klemens. Už v roku 1856 však stavbu poškodil požiar, ktorému okrem iného padli za obeť zvony zavesené vo veži. Koncom 19. storočia boli vytvorené nové neogotické okná na veži.

Zaujímavosti
- Kostol predstavuje výraznú dominantu obce i krajiny vďaka veži viditeľnej z veľkej vzdialenosti.
- Stavba vznikla v období, kedy dochádzalo k prelínaniu románskeho a gotického štýlu. Krásnou ukážkou toho je južný portál, ktorý je ešte ústupkový s vloženým stĺpikom, archivolta má však už goticky lomený oblúk.
-Z gotického obdobia sa zachovalo viacero architektonických detailov - rebrové klenby v presbytériu a sakristii, okná s kamennou kružbou, severný portál do lode, portál do sakristie i neskorogotický portál na západnej strane veže.
- Konzoly klenby v presbytériu nesú výzdobu v podobe ľudskej tváre či reliéfu kríža.
- V kostole sa pôvodne nachádzal gotický oltár sv. Stanislava z roku 1459, ktorý je dnes v zbierkach Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Jedna z tabuľových malieb je umiestnená v múzeu krásnych umení v Budapešti.
- Až do požiaru v roku 1856 visel vo veži zvon zvaný Stanislav z roku 1491, ktorý odliali v dielni Jána Wagnera zo Spišskej Novej Vsi.
- Zaujímavým je renesančný náhrobný kameň Ursuly Sparndienst z roku 1585, ktorý je osadený do steny za hlavným oltárom. V odbornej literatúre sa dosiaľ nesprávne uvádzal ako epitaf Žofie Guothovej. S jeho identifikáciou pomohol M. Gilányi.
- Žofii Guothovej, rod. Malatinskej patrí drevené mortuárium z roku 1719.
- Nad západným vstupom do podvežia je v stene zamurovaná kamenná plastika postavy držiacej kríž zo 16. storočia, ktorá má predstavovať baníka.
- Stredoveký kostolík sa nachádza aj na okraji obce, ďalšie stavby nájdeme aj v susednom Liptovskom Michale, Liptovských Sliačoch a Liptovskej Teplej.

Súčasný stav
Kostol slúži ako farský chrám miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Je v dobrom stave. Navštívili sme ho v máji 2015.

Bohoslužby: pondelok až sobota: 19.00 hod., resp. 18.00 hod. (zimné obdobie), v nedeľu o 8.00 a 10.00 hod.

Praktické informácie
Obec sa nachádza približne 20 km západne od Liptovského Mikuláša. Kostol stoji v opevnenom areáli na námestí v centre obce. Kontakt na farský úrad je 044/ 559 03 29. 
GPS: 49.068580335, 19.437062144

Literatúra
- Čajka, M.: Gotická sakrálna architektúra na Liptove. In: Pamiatky a múzeá č. 2/2004, str. 14 – 19.
- Vítek, P. - Churý, S. - Sliacka, S.: Dejiny Partizánskej Ľupče. Vydala obec Partizánska Ľupča, 2013.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5H20).

Web:
- www.partizanskalupca.sk

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu