Partizánska Ľupča

Patrocínium: sv. Matúša, pôvodne sv. Stanislava

Vznik: druhá polovica 13. storočia

Poloha: v opevnenom areáli v centre obce

Historický región: Liptov

Stručný popis: pôvodne ranogotický dvojloďový kostol s polygonálnym presbytériom, severnou sakristiou, južnou predsieňou a západnou predstavanou vežou

História
Kostol na námestí postavili niekedy v druhej polovici 13. storočia zrejme ako jednoloďovú stavbu s polygonálnym presbytériom a severnou sakristiou.
Už okolo roku 1320 rozšírili vnútorný priestor prístavbou severnej lode a v druhej polovici 15. storočia upravili presbytérium a sakristiu (nové klenby). V rokoch 1550 - 1554 pristavali mohutnú vežu (je možné, že dolná časť jej muriva je ešte z 13. storočia).
V rokoch 1620 - 1630, kedy už kostol slúžil protestantom, sa uskutočnila jeho veľká prestavba, v rámci ktorej bol priestor dvoch lodí zjednotený zaklenutím renesančnými klenbami podoprenými  dvoma piliermi. Interiér doplnili aj drevenou trubúnou. Súčasne bola pre južný vstup pristavaná predsieň a veža doplnená o ochodzu. Celá stavba bola taktiež obohnaná múrom so strieľňami.
Koncom 17. storočia prevzali chrám opätovne katolíci, pričom došlo aj k zmene patrocínia na sv. Matúša (nie je pritom vylúčené, že k nej došlo ešte v 16. storočí).
V 18. storočí bola zbarokizovaná veža a nové zariadenie dostal aj interiér. V roku 1855 vyzdobil interiér kostola maľbami známy slovenský maliar Jozef Božetech Klemens. Už v roku 1856 však stavbu poškodil požiar, ktorému okrem iného padli za obeť zvony zavesené vo veži. Koncom 19. storočia boli vytvorené nové neogotické okná na veži.
Status národnej kultúrnej pamiatky má kostol od roku 1963.

Zaujímavosti
- Kostol predstavuje výraznú dominantu obce i krajiny vďaka veži viditeľnej z veľkej vzdialenosti (aj z Archeoskanzenu Havránok). Veža je vysoká až 62 metrov.
- Stavba vznikla v období, kedy dochádzalo k prelínaniu románskeho a gotického štýlu. Krásnou ukážkou toho je južný portál, ktorý je ešte ústupkový s vloženým stĺpikom, archivolta má však už goticky lomený oblúk.
- Z gotického obdobia sa zachovalo viacero architektonických detailov - rebrové klenby v presbytériu a sakristii, okná s kamennou kružbou, severný portál do lode, portál do sakristie i neskorogotický portál na západnej strane veže.
- Konzoly klenby v presbytériu nesú výzdobu v podobe ľudskej tváre či reliéfu kríža.
- V kostole sa pôvodne nachádzal gotický oltár sv. Stanislava z roku 1459, ktorý je dnes v zbierkach Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Jedna z tabuľových malieb je umiestnená v múzeu krásnych umení v Budapešti.
- Až do požiaru v roku 1856 visel vo veži zvon zvaný Stanislav z roku 1491, ktorý odliali v dielni Jána Wagnera zo Spišskej Novej Vsi.
- Zaujímavým je renesančný náhrobný kameň Ursuly Sparndienst z roku 1585, ktorý je osadený do steny za hlavným oltárom. V odbornej literatúre sa dosiaľ nesprávne uvádzal ako epitaf Žofie Guothovej. S jeho identifikáciou pomohol M. Gilányi.
- Žofii Guothovej, rod. Malatinskej patrí drevené mortuárium z roku 1719.
- Nad západným vstupom do podvežia je v stene zamurovaná kamenná plastika postavy držiacej kríž zo 16. storočia, ktorá má predstavovať baníka.
- Stredoveký kostolík sa nachádza aj na okraji obce, ďalšie stavby nájdeme aj v susednom Liptovskom Michale a Liptovských Sliačoch.

Súčasný stav
Kostol slúži ako farský chrám miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Je v dobrom stave. Navštívili sme ho v máji 2015.

Bohoslužby: pondelok až sobota: 19.00 hod., resp. 18.00 hod. (zimné obdobie), v nedeľu o 8.00 a 10.00 hod.

Praktické informácie
Obec sa nachádza približne 20 km západne od Liptovského Mikuláša. Kostol stoji v opevnenom areáli na námestí v centre obce. Kontakt na farský úrad je 044/ 559 03 29. 
GPS: 49.068580335, 19.437062144

Literatúra
- Čajka, M.: Gotická sakrálna architektúra na Liptove. In: Pamiatky a múzeá č. 2/2004, str. 14 – 19.
- Vítek, P. - Churý, S. - Sliacka, S.: Dejiny Partizánskej Ľupče. Vydala obec Partizánska Ľupča, 2013.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5H20).

Web:
http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=7783
https://www.partizanskalupca.com/obec-2/farnost...
https://myliptov.sme.sk/c/20778476/najvyssia-kostolna-veza-v-liptove-vyt...
https://www.dokostola.sk/kostol/412233-kostol-sv-matusa

esteban