Očová

Patrocínium: Všetkých svätých

Vznik: začiatok 14. storočia

Poloha: v opevnonom areáli vo vyvýšenej polohe v obci

Stručný popis: pôvodne ranogotický jednoloďový, dnes trojloďový kostol s kvadratickým presbytériom, západnou vežou, sakristiou a prístavbou na severnej strane

História
Kostol postavili vo vyvýšenej polohe niekedy začiatkom 14. storočia ako typické bezvežové jednolodie s kvadratickým presbytériom zaklenutým jedným poľom krížovej rebrovej klenby. Už krátko po postavení dostal chrám hodnotnú freskovú výzdobu, ktorej autor prepája byzantský štýl s vtedy aktuálnymi západoeurópskymi prvkami.
Veľkou prestavbou prešiel objekt v období renesancie. Okolo polovice 16. storočia bol obohnaný obranným múrom a niekedy okolo roku 1570 zaklenuli loď na štyri stĺpy, čím sa jej priestor zmenil dispozične na trojlodie.
V 17. storočí pristavali k západnému priečeliu lode mohutnú hranolovú vežu, čím sa v podstate zavŕšil základný stavebný vývoj kostola. V 19. storočí pripojili zo severnej strany ďalšiu prístavbu, ktorá nadväzuje na sakristiu.
Podobne ako kostolík v Čeríne, aj chrám v Očovej doplatil na svoju takticky výhodnú polohu počas záverečných bojov Druhej svetovej vojny. Po nej zostál stáť bez zastrešenia, na obnovu však nemusel čakať dlho. Fasády stavby boli vynovené aj v nedávnom období.

Zaujímavosti
- Kostolík predstavuje výraznú dominantu obce i krajiny stojacu v opevnenom areáli na vyvýšenom mieste nad hlavnou cestou.
- Na rozdiel od ostatných známych kostolíkov tohto regiónu v Čeríne, Hornej Mičinej a Ponikách jeho siluetu dopĺňa renesančná predstavaná veža.
- Gotiku reprezentujú okrem hrubej stavby lode a svätyne aj rebrová klenba svätyne, sčasti zachované okno v jej východnej stene zdobené kamennou kružbou, ako aj kamenné pastofórium.
- Veľmi hodnotné sú zvyšky nástennej výzdoby datovanej už do obdobia okolo roku 1320. Zachovali sa na ňavej strane víťazného oblúka a priliehajúcej severnej stene lode. Tematicky ide o scény Zmŕtvychvstania, Kristus vyvádzajúci duše z predpeklia a obraz Panny Márie s malým Ježišom medzi sv. Katarínou a sv. Dorotou, na ktorom je namaľovaná aj donátorka. Tá zrejme pochádzala z vyšších kruhov vtedajšej spoločnosti z prostredia neďalekého župného hrade vo Zvolene.
- Štýlovo ide o veľmi kvalitnú prácu umelca, ktorý bol dobre oboznámený s v tej dobe aktuálnymi prúdmi nástenného maliarstva, keďže vo výjavoch fresiek ešte byzantského štýlu z Talianska už nachádzame aj emocionalitu západoeurópskej gotiky.
- Ďalším hodnotným príkladom stredovekého umenia sú dva drevené vyrezávané oltáre z neskorogotického obdobia. Zachovali sa z nich centrálne časti už bez krídel. V staršej literatúre boli mylne pripisované dielni Majstra Pavla z Levoče. V súčasnosti odborníci vidia ich pôvod v dielni pôsobiacej v Banskej Bystrici a okolí.
- Oltár Smrti/Skonu Panny Márie (okolo roku 1520) predstavuje výnimočné dielo, ktoré sa štýlovo blíži tvorbe Majstra Pavla. Zachovanú oltárnu skriňu zdobí reliéf znázorňujúci prepracovaný výjav smrti Panny Márie s množstvo stvárnených postáv. Na spodnej časti oltára, predele, je namaľovaný obraz Mystické zasnúbenie sv. Kataríny Alexandrijskej.
- Druhý z neskorogotických oltárov je datovaný do roku 1514 a taktiež sa zachoval len ako skriňa s plastikami dvoch svätcov sv. Mikuláša a sv. Antona, pričom predelu zdobia hodnotné tabuľové maľby zo života Ježiša – Narodenie, Obrezanie a Klaňanie sa troch kráľov.
- V inventári kostola sa pôvodne nachádzali aj plastiky sv. Jána a sv. Kozmu ako posledný zvyšok strateného gotického oltára z konca 15. storočia.
- V interiéri je osadený do steny náhrobný kameň Jána Arnauta z roku 1599. Zaujímavosťou je, že Arnaut bol pôvodne moslimom slúžiacim v tureckom vojsku, neskoršie však prestúpil na kresťanstvo.
- Virtuálna prehliadka kostolíka na www.virtualtravel.sk.
- Ranogotický kostolík nájdeme aj v neďalekej dedinke Zolná.

Súčasný stav:
Kostolík patrí miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi a je v dobrom stave. Navštívili sme ho v novembri 2017 a februári a septembri 2018.

Bohoslužby: v nedeľu o 10.20 hod. (vic info na http://www.dokostola.sk/kostol/411162-vsetkych-svatych)

Praktické informácie
Očová sa nachádza cca 17 km východne od Zvolena. Kostolík stojí v opevnenom a uzamknutom areáli neďaleko hlavnej cesty vedúcej obcou. Návštevu je potrebné si dohodnúť na farskom úrade (pri kostole). Kontakt: 045/ 53 499 76.
GPS: 48.599829508, 19.286445379

Literatúra
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Dvořáková, V. – Krása, J. - Stejskal, K.: Středověká nástěnná malba na Slovensku. Odeon/Tatran, Praha/Bratislava, 1978.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5Y32).
- Podolinský, Š.: Gotické kostoly - vidiek. Dajama, Bratislava 2010.

Web:
- http://www.ocova.sk/pamatihodnosti-obce.html
- https://www.podpolanie.sk/sk/place/333
- http://www.dokostola.sk/kostol/411162-vsetkych-svatych
- https://myzvolen.sme.sk/c/20524333/turisti-chodia-do-ocovej-obdivovat-ol...
- http://www.pluska.sk/regiony/stredne-slovensko/katolicki-navstevnici-kos...

esteban