Vítkovce

Patrocínium: sv. Filipa a Jakuba

Vznik: okolo roku 1300

Poloha: v areáli cintorína na vyvýšenine na okraji obce

Stručný popis: ranogotický kostol s kvadratickým presbytériom, predstavanou západnou vežou, severnou sakristiou

História
Kostolík postavili v dominantnej polohe okolo roku 1300 ako typické jednolodie s kvadratickým presbytériom a predstavanou západnou vežou. Okolo roku 1340 vyzdobili interiér nástennými maľbami, ktoré sa dodnes zachovali na severnej stene lode.
V 17. storočí prešiel kostolík významnou renesančnou prestavbou, počas ktorej dostali loď i svätyňa nové zaklenutie. Oprava sa realizovala aj koncom 19. storočia. V roku 1905 boli znovu odkryté nástenné maľby v lodi.
Komplexnou obnovou prešiel objekt v roku 2013 (nový náter fasád a veža kostola spolu s novou strešnou krytinou).

Zaujímavosti
- Kostolík stojí v peknej dominantnej polohe nad potokom neďaleko rieky Hornád.
- Stavba v sebe spája ranogotický štýl ešte s románskymi prvkami (štrbinové okno na presbytériu)
- Zo stredovekých architektonických detailov sa zachovali pôvodne združené okná na veži (stredové stĺpiky sa nezachovali), ako aj rozeta na východnej strane veže v tvare štvorlístka.
- V interiéri to sú víťazný oblúk s pätkovou rímsou a jednoduché ranogotické pastofórium so železnou mriežkou.
- Na severnej stene lode je odkrytý pás nástenných malieb (technika secco) zobrazujúci neúplnú ladislavskú legendu. Ich autor nadväzoval na predlohu vo Veľkej Lomnici, no jeho prejav bol už značne rustikalizovaný.  
- Stredoveké kostolíky sa nachádzajú aj v okolitých obciach Chrasť nad Hornádom a Spišský Hrušov.

Súčasný stav
Kostolík patrí pod farnosť Rímskokatolíckej cirkvi v neďalekom Spišskom Hrušove. Po nedávnej obnove je v dobrom stave. Navštívili sme ho v máji 2015.

Bohoslužby: v nedeľu o 9.15 hod.

Praktické informácie
Obec leží cca 16 km východne od Spišskej Novej Vsi na hlavnej železničnej trati do Košíc. Kostolík stojí v oplotenom ale prístupnom areáli cintorína. Kontakt na farský úrad: 053/ 44 922 39.
GPS: 48.927870843, 20.722065568

Literatúra:
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Obzor, Bratislava 1969.
- Togner, M. - Plekanec, V.: Stredoveká nástenná maľba na Spiši. Arte Libris - Plekanec & Haviar, Bratislava 2012.
- Špirko, J.: Dejiny a umenie očami historika. Lúč, Bratislava 2001.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 4044).

Web:
- http://obecvitkovce.sk
- http://schematizmus.kapitula.sk

esteban

Za ochotu a pomoc ďakujeme pánovi farárovi Rolandovi Gerátovi.