Čeľadice

Patrocínium: sv. Kataríny Alexandrijskej

Vznik: druhá polovica 12. až začiatok 13. storočia

Poloha: na východnom okraji obce

Stručný popis: románsky jednoloďový kostolík s východnou apsidou, západnou predstavanou vežou a modernými prístavbami apsidy 

História
Románsky kostolík postavili niekedy v druhej polovici 12. storočia alebo začiatkom 13. storočia ako typickú vidiecku stavbu tých čias v podobe jednolodia s trocha predĺženou polkruhovou apsidou. Nie je jasné, či už v tejto dobe mala stavba vežu, ktorá sa zvyčajne datuje do 19. storočia. Zrejme v období baroka bola loď zaklenutá pruskou klenbou.
Súčasný vzhľad dostal kostolík v rámci nie veľmi šťastnej prestavby v roku 1939. Z južnej i severnej strany pripojili k románskej apside prístavby obdĺžnikového pôdorysu, ktoré ju z veľkej časti zakryli. Slúžia ako sakristia, resp. kaplnka.

Zaujímavosti
- Kostolík patrí medzi menej známe románske stavby Slovenska, navyše sa tu zatiaľ nekonal podrobnejší výskum, ktorý by pomohol objasniť rozsah zachovania stredovekého muriva.
- Z pôvodnej stavby sa tak zachovala minimálne apsida zaklenutá konchou a triumfálny oblúk. O pravdepodobnom stredovekom pôvode aj lode svedčí úsek kamenného muriva prezentovaný v exteriéri na juhozápadnej strane lode. Ide o časť portálu, na ktorom sú viditeľné malé priehlbinky, podľa všetkého tzv. magické jamky.
- Stavba sa radí do skupiny románskych stavieb z 12. - 13. storočia v okolí Nitry spolu s kostolíkmi v Dolných Obdokovciach či Kolíňanoch.

Súčasný stav
Kostolík slúži ako farský chrám miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho vo februári 2015 a apríli 2017.

Bohoslužby: v stredu až piatok o 17.00 hod., v nedeľu o 8.00 a 10.30 hod.

Praktické informácie
Kostolík stojí na okraji obce v oddelenom ale voľne prístupnom areáli. Kontakt na farský úrad: 037/ 733 62 76.
GPS: 48.324025194, 18.24467808

Literatúra
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Szénássy, A.: Lexikon románskych kostolov na Slovensku. I. zväzok, kraj Nitra. Vydavateľstvo KT, Komárno 2005.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5B68).

Web
- http://farnost-celadice.webnode.sk
- http://celadice.webnode.sk

esteban