Kremnica - špitálsky kostol

Patrocínium: sv. Alžbety Uhorskej, pôvodne sv. Kríža

Vznik: 2. polovica 14. storočia

Poloha: na okraji centra mesta

Historický región: Tekov

Stručný popis: jednoloďový kostol s polygonálnym presbytériom, severnou sakristiou a dostavanou západnou vežou

História
Kostol postavili ako súčasť mestského špitála niekedy v druhej polovici 14. storočia (uvádzajú sa aj presné roky 1382 - 83) na vtedajšom okraji mesta. Išlo o neveľkú jednoloďovú bezvežovú stavbu s polygonálnou svätyňou.
Tú doplnili až počas barokovej prestavby ukončenej v roku 1712, ktorú si vyžiadal požiar kostola päť rokov predtým. Kostol súčasne dostal nové vnútorné zariadenie. Po tejto prestavbe došlo tiež k zmene patrocínia na sv. Alžbety Uhorskej.
Začiatkom 20. storočia bolo barokové vnútorné zariadenie vymenené za nové. Kostol utrpel škody počas druhej svetovej vojny (okná, strecha), čo si vyžiadalo jeho improvizovanú opravu. Tá sa ukázala byť nie celkom vhodná a aj v súvislosti so zmenami v liturgii po II. vatikánskom koncile sa pristúpilo k ďalšej obnove, ktorá sa začala v roku 1978. Počas nasledujúcich viac ako 20 rokov sa postupne vymenila strešná krytina za medenú, položila sa nová dlažba a tiež vymenilo vnútorné zariadenie kostola. Práce boli dokončené v roku 2001.

Zaujímavosti
- Kostol spolu s priľahlým špitálom predstavuje peknú ukážku tohto typu stredovekej sakrálnej architektúry rozšírenej v stredoslovenskej banskej oblasti (Banská Štiavnica, Nová Baňa, Banská Bystrica).
- Mladšie úpravy exteriéru do veľkej miery zmazali gotický pôvod stavby, v interiéri sa však zachovalo viacero pekných stredovekých prvkov.
- Loď aj svätyňa sú zaklenuté krížovou rebrovou klenbou, ktorej svorníky sú zdobené baníckym znakom a erbom Uhorska z čias Anjouovcov. Ozdobné sú tiež konzoly klenby.
- V podveží sa nachádza pôvodný i dnešný hlavný vstup do lode v podobe gotického portálu.
- Ďalšie dva stredoveké vstupy sú dnes ukryté pod omietkou na severnej strane lode.
- Z gotického obdobia sa zachovala aj krstiteľnica, doplnená barokovým vrchnákom.
- Viaceré stredoveké sakrálne stavby sa zachovali aj priamo v Kremnici. Okrem Kostola sv. Kataríny je to v areáli hradu románsky karner, bývalá gotická kaplnka - Banícka bašta a lokalita zbúraného, tiež gotického farského kostola na námestí. Zaujímavé kostolíky sa nachádzajú aj v susedných obciach Lúčky a Kremnické Bane.

Súčasný stav
Kostol patrí miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi a slúži ako jeden z filiálnych chrámov. Po poslednej obnove je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho v januári 2014 a marci 2017.

Bohoslužby: každý deň v týždni, v nedeľu o 7.00 hod.

Praktické informácie:
Kostol stojí na Dolnej ulici a je dobre viditeľný aj vďaka svojej veži. Vchod do podvežia býva otvorený, inak je chrám prístupný v rámci sv. omší alebo po dohode s pánom farárom. Kontakt na farský úrad: 045/ 67 424 23.
GPS: 48.701012742, 18.915592432

Literatúra:
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5060).

Web:
- www.kremnica.fara.sk
- www.kremnica.sk
- www.dokostola.sk

esteban