Najčítanejšie články - druhý štvrťrok 2010

Najčítanejšie články na Apsida.sk za obdobie mesiacov apríl až jún 2010.

1. Profil kostolíka v Kostoľanoch pod Tribečom - 486 návštev
2. Profil kostolíka v Dražovciach - 436 návštev
3. Profil kostolíka v Rakovnici - 321 návštev
4. Profil kostola v Diakovciach - 280 návštev
5. Stručne: noc kostolov v Nitre 28. mája 2010 - 249 návštev

esteban

Rubrika: Aktuality