Košická župa podporí gemerské kostoly

Zlepšenie služieb pre turistov je hlavným cieľom tohtoročného grantu vo výške 75 000 eur z programu Terra Incognita, ktorý riadi Košický samosprávny kraj.

Peniaze sú vyčlenené pre štyri chrámy, ktoré sa vlani dostali na zoznam Európskeho dedičstva – evanjelické kostoly v Štítniku, Koceľovciach a Ochtinej a kalvínsky kostol v Plešivci.

Z grantu by sa mali vybudovať oddychové zóny pri kostoloch v Ochtinej a Koceľovciach a zabezpečiť oprava a prevádzka verejných WC pri kostole v Štítniku.

Takisto by sa malo zlepšiť sprístupnenie týchto pamiatok pre návštevníkov, vrátane zjednotenia otváracích hodín. Významnou podporenou položkou je aj dokončenie reštaurovania gotických fresiek v Plešivci.

Zdroj: https://web.vucke.sk/sk/novinky/kosicka-zupa-zainvestuje-aj-roku-2023-do...

esteban
5. 5. 2023

 

Rubrika: Aktuality