Služby Božie v prírode v znamení gotiky 8. mája 2023

Prehliadka gotických kostolíkov v Rimavskej Bani, Rimavskom Brezove, Kraskove a Kyjaticiach i prednáška o dejinách Malohontu budú súčasťou podujatia Služby Božie v prírode, ktoré organizuje Západný dištrikt Evanjelickej cirkvi a.v. na pondelok 8. mája 2023.

Program sa začína o 10.00 h Službami Božími na ihrisku v Rimavskej Bani pod evanjelickým kostolom. Obrady bude viesť biskup Západného dištriktu ECAV Ján Hroboň.

Od 11.15 h bude nasledovať prednáška Martina Rieckeho (ECAV Levice) a Janky Mihálikovej (ECAV Rimavské Brezovo) o dejinách regiónu Malohont.

O 13.30 h je naplánovaný začiatok komentovanej exkurzie po spomínaných štyroch evanjelických chrámoch, z ktorých každý sa môže pochváliť hodnotnou freskovou výzdobou z obdobia stredoveku.

Zdroj: https://www.ecav.sk/aktuality/pozvanky/sluzby-bozie-v-prirode-rimavska-bana

esteban
23. 4. 2023

 

Rubrika: Aktuality