V Pokladoch Slovenska môžete opäť podporiť aj stredoveké kostolíky

Nástenné maľby v ranogotickom kostolíku v Henckovciach, románsky kostolík v Klížskom Hradišti či gotický zvon z Hrabušíc. Aj tieto stredoveké pamiatky môžete podporiť v rámci programu Nadácie VÚB s názvom Poklady Slovenska.

Hlasovanie verejnosti je otvorené do 15. júna 2022 a tak ako po iné roky aj teraz postúpilo do finále deväť pamiatok, ktoré naliehavo potrebujú obnovu. Víťaz hlasovania získa od Nadácie VÚB grant vo výške 30 000 eur.

K stredovekému obdobiu má vzťah aj projekt reštaurovania neskorobarokového obrazu sv. Štefana kráľa, ktorý je súčasťou hlavného oltára gotického kostola v Beckove.

V minulom roku sa do on-line hlasovania zapojilo vyše 41-tisíc ľudí. Tí napokon dali najviac hlasov projektu obnovy barokovej kazateľnice v ranogotickom Kostole sv. Mikuláša v Starej Ľubovni. Finančnú podporu od Nadácie VÚB však napokon získal aj projekt obnovy románskej hradnej kaplnky s gotickými freskami na hrade Uhrovec, ktorý získal len o dva hlasy menej.

esteban
1. 6. 2022

Rubrika: Aktuality