Smižany

Patrocínium: Povýšenia sv. Kríža

Vznik: okolo roku 1280

Poloha: v ohradenom areáli v obci

Historický región: Spiš

Stručný popis: dvojloďový ranogotický kostol s kvadratickým presbytériom, predstavanou západnou vežou a pristavanou severnou sakristiou, severnou kaplnkou a južnou predsieňou

História
Kostolík postavili niekedy okolo roku 1280 v obci, ktorá patrila do panstva Spišského hradu a prvýkrát sa spomína v listine kráľa Bela IV. z roku 1254. Išlo o typické ranogotické jednolodie s kvadratickým presbytériom zaklenutým jedným poľom krížovej rebrovej klenby a západnou predstavanou vežou.
V 70. rokoch 14. storočia sa uskutočnila veľká prestavba chrámu, pri ktorej bol drevený strop lode nahradený murovanou klenbou zaklenutou na centrálny pilier, čím dispozične vzniklo dvojlodie. 
V roku 1433 vyplienili obec, vrátane kostola pri svojom vpáde na Spiš husitské oddiely. S cieľom podporiť opravu a rozšírenie chrámu si zástupcovia obce vymohli v roku 1436 od pápeža Eugena IV. udelenie rozsiahlych odpustkov).
V 16. storočí prevzali kostol protestanti, ktorým bol odobraný v roku 1672. Do 17. storočia sa datuje aj výstavba južnej predsiene (v 20. storočí premenená na kaplnku).
V roku 1719 bol chrám poškodený požiarom. V 18. storočí chrám barokovo prestavali, pričom doplnili severnú sakristiu. Začiatkom 19. storočia prešl úpravami aj fasády, vrátane okien.
Súčasnú podobu získal objekt v roku 1928, keď zo severnej strany lode pristavali rozmernú kaplnku, ktorá svojou dĺžkou presahuje aj loď.
Status národnej kultúrnej pamiatky má objekt od roku 1963. V roku 2012 sa realizoval architektonicko-historický výskum zameraný na okná južnej fasády

Zaujímavosti
- Exteriér kostola už dnes veľmi nepripomína gotický pôvod objektu, ktorý sa však zachoval v takmer pôvodnom rozsahu.
- Stredoveký prvky sa však zachovali v interiéri; ide predovšetkým o zaklenutie presbytéria a lode a južný portál.
- V presbytériu ide o krížovú klenbu s ťažkými hranolovými rebrami a svorníkom zdobeným motívom rastlinných úponkov.
- Loď je zaklenutá štyrmi poliami krížovej rebrovej klenby, ktoré podopiera v strede osemboký pilier so soklom. Svorníky sú bez výzdoby.
- Hlavný portál na južnej strane (dnes zakrytý predsieňou) je ústupkový s vloženým stĺpikom s kalichovou hlavicou, ktorá je spojená s vodorovným vlysom. Archivolta portálu je polkruhová.
- Veža má menej zvyčajný obdĺžnikový tvar (dlhšou stranou pripojenou k lodi).
- Na hornom podlaží veže sú zamurované združené okná
- V severovýchodnom rohu veže je valcová šachta, v ktorej bolo zrejme točité schodisko.
- Gotický kostol stojí v neďalekej Spišskej Novej Vsi a stredoveký pôvod majú aj chrámy v okolitých obciach Arnutovce a Spišské Tomášovce.

Súčasný stav
Kostol je farským chrámom miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Je v dobrom stave. Navštívili sme ho v auguste 2021.

Bohoslužby: každý deň v týždni

Praktické informácie
Obec leží v bezprostrednej blízkosti Spišskej Novej Vsi. Kostol stojí v ohradenom ale prístupnom areáli. Kontakt na farský úrad: 053/44 312 09.
GPS: 48.958480279, 20.520835519

Literatúra:
- Žáry, J.: Dvojloďové kostoly na Spiši, Tatran, Bratislava 1986.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Obzor, Bratislava 1968.
- Špirko, J.: Dejiny a umenie očami historika. Lúč, Bratislava 2001.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 1331).

Web:
https://www.smizany.sk/dejiny-obce.html
https://www.smizany.sk/download_file_f.php?id=1029792
https://www.pamiatkynaslovensku.sk/smizany-kostol-povysenia-sv-kriza
https://www.rimkat-smizany.com/kostoly
http://smalik.szm.sk/htm/prace/reformnehnutie.htm
https://www.dokostola.sk/kostol/412348-farsky-kostol-povysenia-sv-kriza
http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=20421

esteban 
23. 2. 2022