Pôtor

Patrocínium: dnes kostol Evanjelickej cirkvi a. v., predtým sv. Petra

Vznik: druhá polovica 15. storočia

Poloha: v opevnenom areáli vo vyvýšenej polohe v obci

Historický región: Novohrad

Stručný popis: gotický jednoloďový kostolík s polygonálnym presbytériom a severnou sakristiou

História
Kostolík postavili niekedy v druhej polovici 15. storočia ako bezvežovú stavbu s pozdĺžnou loďou a polygonálnym presbytériom, ktoré bolo zaklenuté rebrovou klenbou. Súčasná stavba zrejme stojí na mieste staršieho chrámu spomínaného už v roku 1283 (v staršej literatúre sa uvádza r. 1297), ktorého zasvätenie dalo aj meno obci. V súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 - 1337 sa uvádza ako S. Petrus.
V 16. storočí bol areál kostola opevnený múrom a v roku 1599 postavili na západnej strane vežu. V tej dobe bol samotný kostol už vo veľmi zlom stave, keďže obec predtým ovládali Turci, ktorí nedovoľovali žiadne opravy.
Juhovýchodná stena svätyne bola zrútená, drevené stropy zničené požiarom a bez vnútorného zariadenia. Oprava vtedy už evanjelického chrámu sa mohla začať až po vytlačení Turkov v polovici 17. storočia.
V 60. rokoch 17. storočia dostalo presbytéria nový drevený strop, ktorý nahradil pôvodnú klenbu a v roku 1681 pribudol nový oltár. V roku 1688 došlo k zmene patrocínia na sv. Gála.
Ďalšie práce sa realizovali aj v 18. storočí, kedy okrem iného dostal kostol aj organ (v roku 1764). Do roku 1776 sú datované práce na drevenom strope v lodi.
Stredoveká stavba mala viaceré problémy, ktoré viedli dokonca v roku 1870 k zámeru zbúrať ju. Veriacim sa však podarilo zohnať potrebné financie na opravu.
V roku 1954 sa realizovala obnova stavby spojená s výskumom, ktorý odkryl okrem iného aj renesančné nástenné maľby v interiéri pochádzajúce z prelomu 16. a 17. storočia. V roku 1963 sa chrám stal národnou kultúrnou pamiatkou.
Ďalšie práce sa uskutočnili aj v rokoch 1969 - 71. V rámci nich bol zreštaurovaný maľovaný doskový strop z roku 1667 a renesančné nástenné maľby vo svätyni. Obnova sa týkala aj gotického portálu do sakristie, pastofória a maliarskej výzdoby okien. V lodi prešli obnovou jej doskový strop z roku 1776, kazateľnica, tribúna i organ. Následne bol opravený aj exteriér kostolíka, ktorý spolu s vežou dostal aj novú šindľovú strechu.

Zaujímavosti
- Opevnený kostolík predstavuje aj dnes dominantu obce vďaka svojej vyvýšenej polohe a veži.
- Súčasná stavba stojí zrejme na mieste staršieho kostola, ktorý postavili najneskôr koncom 13. storočia. Mohlo ísť o ešte neskororománsky, resp. ranogotický objekt. Jeho podobu nepoznáme.
- Zachovaný kostol sa ku gotickému slohu hlási polygonálnym presbytériom, ktoré malo pôvodne oporné piliere na nárožiach.
- Na južnej strane lode sa nachádza portál s goticky lomeným oblúkom. Ďalší neskorogotický sedlový portál spája presbytérium a severnú sakristiu.
- V presbytériu sa nachádza hodnotný maľovaný doskový strop tvorený 50 doskami, ktorý je datovaný rokom 1667 a vytvoril ho David Alitis. Hodnotný kazetový strop sa nachádza aj v lodi.
- Renesančné nástenné maľby z prelomu 16. a 17. storočia zobrazujú rastlinné motívy.
- Zaniknuté stredoveké kostolíky odkryli v susedných obciach Dolné Strháre a Veľké Zlievce. Stredoveký pôvod by mal mať aj kostol v Dolnej Strehovej.

Súčasný stav
Kostolík patrí miestnemu zboru Evanjelickej cirkvi a.v. a stále sa využíva na bohoslužobné účely. Je v pomerne dobrom stave s vynovenými fasádami. Navštívili sme ho v máji 2019.

Bohoslužby: v nedeľu o 11.00 h

Praktické informácie
Obec Pôtor sa nachádza cca 8 kilometrov severovýchodne od Veľkého Krtíša na hlavnej ceste do Lučenca. Kostolík stojí vo východnej časti obce v ohradenom ale prístupnom areáli. Kontakt na cirkevný zbor: 0908 366 663.
GPS: 48.23353857, 19.42364037

Literatúra:
- Jančovic, J.: Evanjelický kostol v Pôtri - cenná kultúrna pamiatka. In: Pamiatky a súčasnosť, roč. 1990, č. 2, str. 13 - 17.
- Jančovic, J.: Pôtor. Minulosť a prítomnosť. Príroda, Bratislava 1985.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Botoš, A.: Stredoveké kostoly v Novohrade. In: Zborník z druhého ročníka Stretnutia priateľov regionálnej histórie. Hradište, 26. november 2016, str. 46 - 58. Dostupné v elektronickej forme - https://issuu.com/stretnutie_priatelov...
- Krivošová, J. a kol.: Evanjelické kostoly na Slovensku. Liptovský Mikuláš, Tranoscius 2001.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 4199).

Web:
- http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=12525
https://okresvk.wordpress.com/2014/05/29/kostol-v-potri/
- https://www.obecpotor.sk/-kostol
- https://www.slovakiana.sk/virtualne-vystavy/20713...
https://www.ecav.sk/zapadny-distrikt/novohradsky...
- http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/164-historia1...

esteban
24. 8. 2021, upravené 1. 10. 2021