Bušovce

Patrocínium: sv. Vavrinca diakona

Vznik: 1. polovica 14. storočia

Poloha: v obci v oplotenom areáli

Historický región: Spiš

Stručný popis: gotický kostolík s polygonálnym presbytériom, severnou sakristiou, južnou prístavbou a neoslohovou západnou vežou

História
Kostol postavili niekedy v priebehu prvej polovice 14. storočia ako typické jednolodie s polygonálnym presbytériom zaklenutým rebrovou klenbou, ktorú podopierajú vonkajšie oporné piliere.
Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1345, práve v súvislosti s tunajším kostolom.
V 17. storočí prešiel kostolík barokovou prestavbou. Ďalšie úpravy sa realizovali aj v 20. storočí.
Za národnú kultúrnu pamiatku bola stavba vyhlásená v roku 1963.

Zaujímavosti
- Kostolík napriek úpravám fasád predstavuje peknú ukážku stredovekej sakrálnej architektúry na Spiši.
- V exteriéri pripomína gotický pôvod okrem hrubej stavby a charakteristických oporných pilierov už len pekne zachované východné okno svätyne s kamennou kružbou.
- V interiéri ide predovšetkým o rebrovú klenbu presbytéria s pomerne mohutným svorníkom, krížová rebrová klenba v sakristii a víťazný oblúk s rímsami.
- V podveži sa nachádza gotický portál s lomeným oblúkom z 15. storočia.
- Do vybavenie kostola patrí aj pôvodná gotická kamenná krstiteľnica zo 14. storočia.
- Súčasťou barokového hlavného oltára sú aj tri drevené neskorogotické plastiky z obdobia po roku 1520, ktoré majú blízko k dielni Majstra Pavla z Levoče.
- V kostole sa pôvodne nachádzala aj drevená plastika Panny Márie z obdobia okolo roku 1400. Dnes je uložená v zbierkach Slovenskej národnej galérie.
- Stredoveké kostolíky nájdeme aj v susedných obciach Slovenská Ves, Spišská Belá a Podhorany.

Súčasný stav
Kostolík slúži ako farský chrám miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Je v relatívne dobrom stave. Objekt sme navštívili v auguste 2019.

Bohoslužby: v nedeľu o 8.30 hod.

Praktické informácie
Obec Bušovce leží cca 4 km severoseverozápadne od Spišskej Belej. Kostolík stojí v centre obce v prístupnom areáli. Kontakt na farský úrad: 052/ 38 110 82.
GPS: 49.218142321, 20.487366915

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Tari, E.: Kőbe faragott liturgia. A Karpát-medence kőzepkori kő keresztelőmedencéi. Budapest 2018.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5W52).

Web:
- https://www.mojakomunita.sk/web/farnost-busovce
- https://www.obecbusovce.sk/farnost/
- https://www.dokostola.sk/kostol/412156-sv-vavrinca
- https://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=13818

esteban