K objavu stredovekého oktogónu v areáli kláštora v Gombaseku

Koncom apríla priniesol archeologický výskum v lokalite pavlínskeho kláštora v Gombaseku pod vedením Petra Tajkova z Fakulty umení TU v Košiciach prekvapivý objav stredovekej sakrálnej stavby centrálneho pôdorysu.

Murovaný objekt na západnom okraji areálu sa dovtedy javil ako bastión či bašta opevnenia zo 16. storočia. Pri výskume však odkryli polkruhovú apsidu na východnej strane, ako aj zvyšky maliarskej výzdoby. Tým bol jednoznačne potvrdený sakrálny charakter stavby.

Tá má podobu centrály s osemuholníkovou loďou a malou polkruhovou apsidou na východnej strane. Takýto pôdorys na Slovensku nie je bežný, osemuholníkové centrály nájdeme len v Skalici, Holíči, Poprade-Stojanoch, Novom Meste nad Váhom a Podolínci. Práve posledne uvedená stavba najlepšie zodpovedá svojím pôdorysom riešeniu objektu v Gombaseku - k osemuholníkovej lodi sa tam pripája pomerne malá podkovovitá apsida.

Osemuholníkové centrály sa na Slovensku objavujú v druhej polovici 13. storočia s prenikaním gotického slohu (Stojany, Podolínec) a stavajú sa ešte aj v 15. storočí (Nové Mesto nad Váhom, Holíč).

V súčasnosti nie je presnejšie určený účel stavby a ani doba jej vzniku. Mohlo ísť o kostol/kaplnku staršiu ako kláštor (tomu by zodpovedal jej pôdorys), ale aj o kaplnku, ktorú postavili ako súčasť kláštorného areálu (toto riešenie bolo pomerne bežné pri kláštoroch z románskeho obdobia, u nás je doložené z Krásnej nad Hornádom). Odpovede na tieto otázky môže dať až ďalší výskum a analýzy.

Archeologický výskum lokality kláštora v Gombaseku sa v tejto fáze realizuje z iniciatívy vlastníka areálu - OZ Sine Metu, ktoré ho aj financuje z vlastných zdrojov.

esteban

Rubrika: Aktuality