Holíč - loretánska kaplnka

Pod barokovou fasádou loretánskej kaplnky pri Kostole Božského srdca v Holíči sa skrýva stredoveké murivo z 13. storočia. Starší pôvod stavby však už takmer nič nepripomína.

Neveľkú ranogtickú stavbu s polygonálnym záverom postavili niekedy koncom 13. storočí a zrejme slúžila ako prvý farský kostol tunajšieho osídlenia. V písomných prameňoch sa Holíč uvádza aj pod názvom Alba Ecclessiae, čiže Biely kostol.

Polygonálny tvar sa u nás spája s prenikaním gotického slohu od polovice 13. storoči, len výnimočne aj skôr (napr. apsidy kostola v Bíni). Koncom 14. storočia prevzal funkciu farského chrámu gotický kostol z roku 1387 postavený neďaleko rotundy.

Tá v nepokojnom 16. storočí slúžila ako chrám pravoslávnej cirkvi. Veľkou prestavbou, ktorá jej dala dnešný vzhľad, prešla stavba v 18. storočí (roky 1777 - 1779). Dispozíciu zmenili na osembokú rotundu a z východnej strany pristavali apsidu taktiež polygonálneho tvaru. Fasády doplnili o slepé arkády s lomenými oblúkmi. Obnovou prešla stavba aj v 70. rokoch 20. storočia.

Dnešná loretánska Kaplnka Panny Márie bola dlhé roky považovaná za barokovú stavbu z prvej polovice 18. storočia. Stredoveký pôvod a datovanie vzniku do 13. storočia potvrdil až výskum v nedávnom období.

GPS: 48.807746704, 17.164753675

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Obzor, Bratislava 1967.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Habovštiak, A.: Stredoveká dedina na Slovensku. Bratislava, Obzor 1985.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2H49).
- www.holic.sk

esteban   

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu