Holíč - loretánska kaplnka

Pod barokovou fasádou loretánskej kaplnky pri Kostole Božského srdca v Holíči sa skrýva gotické murivo staršej stavby. Stredoveký pôvod stavby však už takmer nič nepripomína.

Niekedy koncom 13. storočia tu postavili neveľkú ranogotickú stavbu s pozdĺžnou loďou a polygonálnym záverom, ktorá zrejme slúžila ako prvý farský kostol tunajšieho osídlenia. Archeologický výskum odkryl aj podzemnú kryptu zaklenutú valenou klenbou. V písomných prameňoch sa Holíč uvádza aj pod názvom Alba Ecclessiae, čiže Biely kostol.

Tento objekt nahradila niekedy v prvej tretine 15. storočia polygonálna rotunda, vedľa ktorej už v tom čase stál dnešný, o niečo starší Kostol Božského srdca. Toto datovanie sa opiera o nálezy kamenných gotických článkov, okenných ostení a ríms, nájdených pri prieskumu v zásype pod podlahou svätyne, ako aj o podobu pôdorysu a priestoru stavby. Z funkčného hľadisko išlo zrejme o karner, podobný tomu v neďalekej Skalici

Podľa iných odborníkov objekt postavili ako cintorínsku kaplnku už koncom 14. storočia, pričom staviteľom mal byť známy šľachtic Stibor. Osemuholníková rotunda s polygonálnou svätyňou mala vzniknúť podľa rovnakého vzorca ako gotická fáza kostola v Novom Meste nad Váhom.

Kaplnka v nepokojnom 16. storočí slúžila ako chrám pravoslávnej cirkvi. Veľkými úpravami v barokovom štýle, ktoré jej dali dnešný vzhľad, prešla stavba v období od roku 1727 do tretej štvrtiny 18. storočia. Obnovou prešla stavba aj v 70. rokoch 20. storočia, kedy sa realizovali aj výskumné práce.

GPS: 48.807746704, 17.164753675

Zdroje:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Obzor, Bratislava 1967.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Habovštiak, A.: Stredoveká dedina na Slovensku. Bratislava, Obzor 1985.
- Kodoňová, M.: Beckovský výtvarný okruh v neskorej gotike. In: ARS, roč. 1984, č. 1, s. 51 - 79.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2H49).
- www.holic.sk
- www.slovakiana.sk

esteban   

Za informácie a ochotu ďakujeme pani Ingrid Babikovej z Krajského pamiatkového úradu v Trnave.

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu