Krížovany

Patrocínium: Povýšenia sv. Kríža

Vznik: cca 1. štvrtina 14. storočia

Poloha: v ohradenom areáli v obci

Historický región: Šariš

Stručný popis: ranogotický jednoloďový kostolík s kvadratickým presbytériom, severnou sakristiou a západnou prístavbou

História
Kostolík postavili niekedy v priebehu prvej štvrtiny 14. storočia ako typické jednolodie s kvadratickým presbytériom zaklenutým jedným poľom krížovej rebrovej klenby. Farnosť sa v obci spomína už v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 - 1337.
Od polovice 14. storočia stojí pri kostolíku mohutná obytná veža, slúžiaca dnes ako kaplnka a zvonica. Na prelome 14. a 15. storočia bol interiér vyzdobený nástennými maľbami, z ktorých malá časť je prezentovaná aj v súčasnosti.
V prvej štvrtine 16. storočia dostal kostolík neskorogotický krídlový oltár. V období renesancie boli upravené fasády a loď dostala murovanú klenbu. Z tohto obdobia pochádza aj kamenná krstiteľnica.

Zaujímavosti
- Kostolík napriek neskorším úpravám fasád predstavuje spolu s vežou veľmi peknú a autenticky zachovanú ukážku stredovekej vidieckej architektúry.
- Pôvodná ranogotická podoba hrubej stavby sa zachovala bez výraznejších zásahov v neskoršom období.
- Z gotických architektonických detailov ide predovšetkým o krížovú rebrovú klenbu presbytéria s neveľkým svorníkom a zaujímavé kamenné pastofórium s vežovitou nadstavbou, na vrchole ktorej je vták (pelikán so zobákom zaboreným v hrudi).
- Vo východnej stene presbytéria je z veľkej časti zamurované pôvodné okno.
- Kamenné články profilovaného gotického portálu sú uložené pri stredovekej veži.
- Z pôvodnej freskovej výzdoby sú dnes prezentované len najlepšie zachované maľby na víťaznom oblúku. Na vnútornej strane ide o dvojicu kráľovských svätcov - zrejme sv. Štefana a sv. Ladislava umiestnených v oblúkoch s trojlístkovým motívom. Na víťaznom oblúku zo strany svätyne sa nachádza časť výjavu múdrych a nemúdrych panien takisto v oblúkoch.
- Stredoveké kostolíky nájdeme aj v okolitých obciach Hrabkov a Chmiňany.

Súčasný stav
Kostol slúži ako farský chrám miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Je v pomerne dobrom stave, problémom sú fasády a vlhnutie múrov. Navštívili sme ho vo februári 2018.

Bohoslužby: v nedeľu o 8.00 a 10.30 h

Praktické informácie
Obec sa nachádza cca 10 km západne od Prešova. Kostol stojí v otvorenom areáli v obci. Kontakt na farský úrad: 051/77 111 85.
GPS: 49.01385683, 21.154326034

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- Zubko, P. – Žeňuch, P.: Barkóciho vizitácia Šarišského archidiakonátu (1749). Rímskokatolíci, gréckokatolíci a evanjelici podľa latinskej vizitácie. Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Veda, Bratislava 2017.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 1288).

Web:
- https://presov.korzar.sme.sk/c/8199251/krizovany-boli-stredovekym-mestom...
- http://www.krizovany.estranky.sk/

esteban