Senica

Patrocínium: sv. Anny

Vznik: začiatok 15. storočia

Poloha: pri farskom kostole v centre mesta

Stručný popis: gotická kaplnka s trojbokým východným záverom 

História
Kaplnku postavili ako jednoduchú obdĺžnikovú stavbu s polygonálnym (trojbokým) ukončením niekedy začiatkom 15. storočia južne od pôvodného farského kostola. Slúžila zrejme ako pohrebná kaplnka.
V 18. storočí vybudovali pod kaplnkou kryptu zaklenutú valenou klenbou. Na kamennej doske zakrývajúcej vchod do krypty je vyrytý letopočet 1754.

Zaujímavosti
- Kaplnka vytvára spolu s farským kostolom zo 17. storočia pekné zoskupenie sakrálnej architektúry.
- Ide o najstaršiu zachovanú stavbu v Senici.
- Podľa niektorých autorov dnešná kaplnka predstavuje zvyšok staršieho kostola, z ktorého sa zachovalo iba presbytérium.
- Z gotického obdobia sa zachoval severný portál obrátený k farskému kostolu a dve okná zdobené hodnotnou kamennou kružbou.
- V interiéri na južnej strane sa nachádza časť stĺpika s maskou a nábehom na rebro klenby.
- Stredoveké kostolíky sa nachádzajú aj v Šaštíne-Strážach a Borskom Petri.

Súčasný stav
Kaplnka je po nedávnej obnove v dobrom stave s vynovenými fasádami. Navštívili sme ho v júli 2014, dovnútra sme sa nedostali.

Bohoslužby: nie

Praktické informácie
Kaplnka stojí pri farskom kostole v centre Senice vo voľne prístupnom areáli. 
GPS: 48.679239556, 17.367965877

Literatúra:
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5227).

Web:
- http://rsms.sk/nova/cestovny_ruch/historicke_pamiatky

esteban