Nižný Slavkov

Patrocínium: Narodenia Panny Márie

Vznik: cca koniec 13. storočia

Poloha: v obci pri hlavnej ceste v ohradenom areáli

Stručný popis: ranogotický jednoloďový kostol s kvadratickým presbytériom, severnou sakristiou a kaplnkou, západnou predstavanou vežou a južnou murovanou predsieňou

História
Kostol postavili v obci zrejme niekedy koncom 13. storočia ako typickú ranogotickú stavbu tých čias v podobe jednolodia s kvadratickým presbytériom zaklenutým jedným poľom rebrovej krížovej klenby. Samotná obec sa prvýkrát spomína v písomných prameňoch v roku 1289.
V 17. storočí došlo k významným stavebným úpravám objektu. V roku 1674 pristavali zo severnej strany bočnú kaplnku dnes otvorenú do priestoru lode lomeným oblúkom. Po požiari v roku 1699 bol kostol obnovený, pričom bola zaklenutá loď. Statiku objektu zlepšil veľký oporný oblúk na východnej strane presbytéria.
V roku 1890 sa realizovala ďalšia obnova, ktorá sa dotkla aj veže. V roku 2013 bola pri obnove fasád odkrytá na južnej stene presbytéria rozmerná nástenná maľba sv. Krištofa datovaná do prvej polovice 16. storočia.

Zaujímavosti
- Kostol v opevnenom areáli predstavuje výraznú dominantu obce.
- Obec leží na samom okraji bývalej župy Šariš, susedné Brutovce už patria do Spiša.
- Podľa niektorých autorov v obci vznikol kostol ešte v neskororománskom období, pričom z tohto obdobia má pochádzať murivo dnešnej severnej kaplnky. Starší pôvod má dokazovať neveľké štrbinové okno románskeho tvaru na východnej strane tejto kaplnky.
- Z gotického obdobia sa zachovalo okrem hrubej stavby aj viacero architektonických prvkov. Ide predovšetkým o krížovú rebrovú klenbu so svorníkom dosadajúcu na jednoducho zdobené konzoly. Z tohto obdobia pochádza aj jednoduchý portál zo svätyne do sakristie, sčasti zamurované východné okno presbytéria či dve pastofória - ranogotické na východnej stane a neskorogotické na severnej strane svätyne.
- Na južnej stene presbytéria bola v roku 2013 v exteriéri na základe starších správ odkrytá a následne zreštaurovaná veľká nástenná maľba sv. Krištofa s malým Ježiškom na pleciach. V prvej fáze bola datovaná do 14. storočia, neskôr bolo toto datovanie zmenené na prvú polovicu 16. storočia.
- Zriedkavým prvkom na tejto nástennej maľbe je zvyšok mýtickej postavy Ryby Faroniky, ktorá si rukami drží svoje dva chvosty. Podobnú nájdeme aj na východnej stene lode kostolíka v Turčianskom Jasene, zhodou okolností pri maľbe sv. Krištofa.
- V lodi nájdeme aj kamennú krstiteľnicu, ktorej archaicky vyzerajúcu polguľovú kupu zdobí len vyrytý letopočet a písmená.
- Stredoveké kostolíky sa nachádzajú aj v okolitých obciach Brezovička a Brezovica, Vysoká či Brutovce.

Súčasný stav
Kostol slúži ako farský chrám miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Po obnove je v dobrom stave s vynovenou fasádou. Navštívili sme ho v decembri 2016.

Bohoslužby: každý deň v týždni, v nedeľu o 8.00 a 10.30 h

Praktické informácie
Obec Nižný Slavkov sa nachádza cca 29 km západne od Sabinova. Kostolík stojí v ohradenom areáli hneď pri hlavnej ceste a je neprehliadnuteľný. Kontakt na farský úrad - 051/ 45 914 48.
GPS: 49.103144216, 20.850409269

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Spaleková, E.: Svätý Krištof - nástenná maľba na kostole v Nižnom Slavkove. In: Pamiatky a múzeá 2015/3, str. 36 - 39.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2A11).

Web:
- www.niznyslavkov.sk
- korzar.sme.sk
- spravy.pravda.sk
- www.dokostola.sk

esteban