Hybe

Patrocínium: Všetkých svätých

Vznik: okolo roku 1300

Poloha: v opevnenom areáli v obci

Stručný popis: pôvodne ranogotický jednoloďový kostolík s polygonálnym presbytériom, severnou sakristiou a pristavanou západnou vežou

História
Kostolík postavili okolo roku 1300 v strede obdĺžnikového námestia formujúceho sa mestečka. Išlo o jednoloďovú stavbu bez veže s polygonálnym presbytériom a severnou sakristiou. V 15. storočí prešlo presbytérium neskorogotickou úpravou.
V renesancii, v rokoch 1638 - 1643 sa uskutočnila veľká prestavba lode, ktorá dostala krížovú hrebienkovú klenbu a jej kapacitu zväčšili dostavaním tribún. Loď dostala tri kruhové okná na južnej i severnej strane.
Architektonický vývoj stavby sa prakticky zavŕšil v roku 1824, kedy k západnému priečeliu lode pristavali vežu.
V roku 1963 bol kostolík vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Zaujímavosti
- Kostolík v opevnenom areáli predstavuje peknú dominantu zvyšku pôvodného námestia s rozmermi 150m x 250m v časti Veľká Hyba.
- Kostolík patrí do menšej skupiny gotických stavieb Liptova, ktoré majú polygonálne presbytérium. Prevažujúcim tvarom v regióne je kvadratický tvar. Ojedinelou výnimkou je kostolík v Trstenom, ktorý má polkruhovú apsidu.
- V staršej literatúre sa uvádza, že najstaršou časťou stavby je severná sakristia, ktorá mala byť pôvodne svätyňou predchodcu dnešného kostola.
- Z gotických detailov sa dodnes zachovali rebrová klenba v presbytériu, portály do sakristie, resp. lode (na západnej strane) a tri okná na východnej strane presbytéria (2) a sakristie (1).
- V kostole je pochovaný známy uhorský básnik z obdobia renesancie barón Valentín (Bálint) Balaša (1554 - 1594), vďaka čomu sú Hybe častým cieľom návštev turistov z Maďarska.
- Areál kostolíka je obohnaný ohradným múrom, ktorý slúžil v nepokojných časoch druhej polovice 17. storočia aj ako opevnenie.
- Stredoveký kostolík sa zachoval v susednej obci Východná.
- V areáli poľnohospodárskeho družstva sídli pobočka firmy predávajúcej traktory značky John Deere :).

Súčasný stav
Kostolík patrí miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi a slúži ako farský kostol. Je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho v júli 2016.

Bohoslužby: v nedeľu o 08.30 hod.

Praktické informácie
Obec Hybe leží cca 8 km východne od Liptovského Hrádku. Opevnený areál kostolíka stojí neďaleko hlavnej cesty prechádzajúcej obcou a býva zamknutý. Kontakt na farský úrad: 044/ 529 61 44.
GPS:49.04555837, 19.829013348

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Obzor, Bratislava 1967.
- Houdek, I.: Z histórie kostolov a iných staviteľských pamiatok Liptova. In: Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Roč. XXI (1927), str. 58 - 79.
- Čajka, M.: Gotická sakrálna architektúra na Liptove. In: Pamiatky a múzeá, roč. 2004, č. 2, str. 14 - 19.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5X91).

Web:
- www.hybe.sk
- www.dokostola.sk
- www.pamiatky.sk
- http://schematizmus.kapitula.sk
- http://zlatyfond.sme.sk/Klein-Tesnoskalsky_Oppidum-Hybbe

esteban