Batizovce

Patrocínium: Všetkých svätých

Vznik: cca polovica 13. storočia

Poloha: v obci v opevnenom areáli

Historický región: Spiš

Stručný popis: neskororománsky kostol s predstavanou západnou vežou, kvadratickým presbytériom s východnou renesančnou prístavbou a severnou sakristiou

História
Kostolík postavili niekedy v polovici 13. storočia ako jednoloďovú neskororománsku stavbu. Zrejme okolo roku 1300 bol prestavaný, keď bola zaklenutá svätyňa rebrovou krížovou klenbou a interiér vyzdobený nástennými maľbami. Ďalšiu freskovú výzdobu získal kostolík niekedy po roku 1360.
K východnej stene presbytéria pristavali asi v období renesancie vysokú kvadratickú prístavbu. V 18. storočí bol kostolík zbarokizovaný v interiéri i exteriéri. V rokoch 1764 - 67 tak bola zaklenutá loď a vynovené bolo aj vnútorné zariadenie.
Kostol má status národnej kultúrnej pamiatky od roku 1963. Maľby boli objavené pri prieskume v rokoch 1963 a 1967 a zreštaurované v rokoch 1966 - 69. Celková obnova objektu bola dokončená v roku 1975.

Zaujímavosti
- Kostolík predstavuje peknú ukážku stredovekej sakrálnej architektúry s viacerými hodnotnými detailmi.
- Východná prístavba presbytéria dáva kostolíku netradičný vzhľad.
- Z románskeho obdobia sa okrem hrubej stavby zachoval predovšetkým pekný južný ústupkový portál a zamurované štrbinové okno vo východnej stene presbytéria.
- Neskorománsky pôvod majú aj nástenné maľby zachované v priestore nad barokovou klenbou, ktoré zobrazujú pašijový cyklus.
- Gotický sloh zastupuje krížová rebrová klenba presbytéria so svorníkom zdobeným reliéfom ružice a nástenné maľby v exteriéri i interiéri.
- Na južnej exteriérovej stene lode sa zachovala zaujímavá nástenná maľba z obdobia okolo roku 1400 zobrazujúca Ukrižovanie a nástroje umučenia Krista.
- Na severnej stene lode v interiéri sa nachádzajú nástenné maľby zo života Panny Márie z obdobia po roku 1360.
- Východná prístavba presbytéria cca štvorcového pôdorysu sa opisuje aj ako vežička.
- V rokoch 1700 - 1708 je doložené patrocínium sv. Jána Krstiteľa.
- Stredoveké kostolíky nájdeme aj v blízkych obciach Gerlachov a Mengusovce.

Súčasný stav
Kostolík slúži ako farský chrám miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Objekt sme navštívili v máji 2013, k nafoteniu interiéru sme sa nedostali.

Bohoslužby: v nedeľu o 8.30 a 10.00 hod., podrobné info na tejto stránke

Praktické informácie
Obec Batizovce leží cca 3 km severne od Svitu. Kostolík stojí v oplotenom ale prístupnom areáli. Kontakt na farský úrad: 052/ 77 552 71.
GPS: 49.074572241, 20.184870064

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Togner, M. - Plekanec, V.: Stredoveká nástenná maľba na Spiši. Arte Libris - Plekanec & Haviar, Bratislava 2012.
- Dvořáková, V. - Krása, J. - Stejskal, K.: Středověká nástěnná malba na Slovensku. Odeon/Tatran, Praha/Bratislava 1978.
- Špirko, J.: Dejiny a umenie očami historika. Lúč, Bratislava 2001.

Web
http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=15790
http://batizovce.fara.sk/farsky-kostol/
http://schematizmus.kapitula.sk/?display=3
www.obecbatizovce.sk
- www.dokostola.sk

esteban
22. 1. 2014