Genius loci (strana 2)

Stratený dych života (o kostolíku v Zacharovciach)

Kostolík na úžasnom mieste. Nie príliš vysoko, stratený a nedostupný, ale dosť nad všetkým, aby ponúkol útočište aj malým bolestiam strápených duší.

V jasličkách i na smetisku....

A vtedy môj pohľad padol na kus kameňa, ktorý stál len tak opretý na plote vedľa kontajnera. Asi niekto nemal dosť odhodlania prehodiť ho dnuk ostatnému odpadu, napadlo mi.

Lekcia poznania (o kostolíku v Kline nad Bodrogom)

V podstate som vôbec netušila, kam vlastne mierime. Tak ako som netušila, akú lekciu poznania má pre mňa malý kostolík nachystanú.

O cene námahy (aj o kostolíku v Jalšovom)

Ale už počas tohto výstupu som vedela, že to bude jazda mojej porážky.Ten zarážajúci pocit udrel v plnej sile. Sile, ktorá by bola schopná mipodlomiť kolená, len čo sme vystúpili z auta.

Múry okolo nás (o kostolíku v Zolnej)

Bol to pekný pohľad na pekný kostolík. Zaujal už z diaľky. Vybehla somprístupovou cestičkou a so zdvihnutou hlavou podrobovala jeho múrydôkladným prieskumom.

Nie väčšie ako pieskovisko (aj o zaniknutom kostolíku na Devíne)

Pre mňa bol a stále je každý vstup do kostola ako dôverná návšteva. No čím okázalejšie boli priestory, ktoré ma prijímali, tým zložitejšie bolo pre mňa nájsť v nich hostiteľa.

Poznaj sám seba (o kostolíku v Čečejovciach)

Jedno malé zamyslenie a otrasenie mojim presvedčením mipriniesla i návšteva kostolíka v dedinke Čečejovce. Možno i preto, žebola práve Biela sobota.

Neviditeľné rany duše (o kostolíku v Štvrtku na Ostrove)

Na malom múriku v blízkosti tohto kostola som totiž zažila niečo, k čomu pôstne obdobie priam vyzýva.

Krížová cesta človeka (o kostolíku v Trstíne)

Bola to moja vlastná krížová cesta, ktorou som si musela prejsť, kým sami z nanútenej pobožnosti stala kompasom ukazujúcim smer. Radcom adôverníkom. Kým som pochopila jej silu, poslanie, odkaz.

Jeden kostol a jeden kňaz (o kostolíku v Hranovnici)

Je viac než pravdepodobné, že by sme kostolíku v Hranovnici nikdy nevenovali toľko pozornosti, keby nebolo človeka, ktorý nás k návšteve motivoval.