Encyklopédia stredovekých kostolíkov na Slovensku

Križovany nad Dudváhom

Rotundu predstavujúcu krásny príklad románskeho slohu postavili niekedy v prvej polovici 13. storočia. Dnes je bočnou kaplnkou nového kostola z roku 1938.

Gerlachov

Ešte po 2. svetovej vojne stál v dedinke Gerlachov neďaleko Popradu ranogotický kostol. Kvôli narušenej statike ho v roku 1953 zbúrali a dodnes sa z neho zachovala iba veža.

Fulda-Petersberg (DE)

Až do 9. storočia siahajú dejiny unikátneho Kostola sv. Petra v niekdajšom mestečku Petersberg, ktoré je dnes mestskou časti Fuldy.

Bratislava-Vajnory

Až do začiatku 19. storočia stál v obci Vajnory gotický kostol zo 14. storočia. Po prestavbách v 18. a 19. storočí do veľkej miery stratil stredoveký ráz.

Chyžné

Kostolík neveľkých rozmerov postavili niekedy v druhej polovici 13. storočia. V presbytériu sa zachovali hodnotné fresky a krídlový oltár z dielne Majstra Pavla z Levoče.

Košice - Kostol sv. Alžbety

Pri rozsiahlej rekonštrukcii Dómu sv. Alžbety v Košiciach v rokoch 1882 - 84 boli v interiéri chrámu odkryté základy staršieho kostola ešte z 13. storočia.

Veľký Slavkov

Pomerne veľký gotický kostol z konca 13. storočia sa z veľkej časti zachoval v pôvodnej stredovekej podobe s mnohými architektonickými detailmi.

Krupina - gotický karner

Len v tomto storočí sa podarilo preukázať existenciu stredovekého karnera pri románskej bazilike v Krupine. Dodnes sa z neho zachovala podzemná časť slúžiaca ako farská pivnica pri Husitskej bašte.

Vrbové

Už len máločo dnes pripomína gotický pôvod Kostola sv. Martina. Jeho stredoveká podoba sa stratila po prestavbách v 17. a 18. storočí.

Kaplna

Kostol začali stavať ako trojloďovú románsku stavbu s dvojvežovým západným priečelím a kvadratickým presbytériom, na ktorom už boli použité aj gotické prvky.