Encyklopédia stredovekých kostolíkov na Slovensku

Huncovce

Niekedy v polovici 13. storočia postavili v obci stredoveký kostol. Po prestavbe v roku 1832 o jeho stredovekom pôvode svedčí už len veža so združenými oknami.

Žilina-Brodno

Len v roku 2023 preukázal výskum Kostola Všetkých svätých v mestskej časti Žiliny, že ide ešte o stredovekú stavbu.

Sedmerovec-Pominovce

Románsky kostolík na mieste zaniknutej dediny predstavuje jednu z najmalebnejších románskych vidieckych stavieb u nás.

Petrovce

Až do 40. rokov 20. storočia stál pri obci románsky kostolík z 2. štvrtiny 13. storočia. Po postavení nového chrámu sa cirkev i veriaci oň odmietli ďalej starať a po pár rokoch ho zbúrali.

Divín

Až do 14. storočia siahajú dejiny opevneného Kostola Všetkých svätých v obci Divín. Po prestavbách v 17. a 20 storočí objekt stratil svoju stredovekú podobu.

Nová Dedinka

Pôvodne románsky kostolík stojaci na umelej vyvýšenine predstavuje výraznú dominantu rovinatej krajiny a peknú ukážku zdobenia fasády slepými arkádami.

Veľký Klíž-Klížske Hradište

Kostolík z 12. storočia stojí vo vyvýšenej polohe nad obcou a zachoval sa v pôvodnej románskej podobe. Jeho valcová veža je na Slovensku unikátom.

Nová Ves nad Váhom

Hoci pôvod kostola siaha až do čias ranej gotiky, jeho stredovekú podobu postupne prekryli viaceré prestavby, vrátane výstavby nového chrámu v 20. storočí.

Banka

Až do roku 1930 stál v obci Banka neďaleko Piešťan pôvodne románsky kostolík. Po obnove a prístavbe nového kostola už stredovekú stavbu veľmi nepripomína, hoci sa zachoval v takmer pôvodnom rozsahu.

Patince

Jeden z najmenších románskych kostolíkov na Slovensku postavili na staršom osídlení z opracovaných kamenných kvádrov niekedy v prvej polovici 12. storočia.