Encyklopédia stredovekých kostolíkov na Slovensku

Nová Ves nad Váhom

Hoci pôvod kostola siaha až do čias ranej gotiky, jeho stredovekú podobu postupne prekryli viaceré prestavby, vrátane výstavby nového chrámu v 20. storočí.

Banka

Až do roku 1930 stál v obci Banka neďaleko Piešťan pôvodne románsky kostolík. Po obnove a prístavbe nového kostola už stredovekú stavbu veľmi nepripomína, hoci sa zachoval v takmer pôvodnom rozsahu.

Patince

Jeden z najmenších románskych kostolíkov na Slovensku postavili na staršom osídlení z opracovaných kamenných kvádrov niekedy v prvej polovici 12. storočia.

Podbrezová-Lopej

Až do 14. storočia siaha história gotického Kostola sv. Juraja v Lopeji. Po viacerých prestavbách bola pôvodná stredoveká podoba do značnej miery potlačená.

Krásno

V rokoch 1952–1954 odkryl Oldrich Krupica nad obcou Krásno na kopci Chríb v opevnenom areáli základy ranorománskeho kostolíka z konca 11. storočia.

Trnava - slovenský kostol

Až do roku 1813 stál v tesnej blízkosti Baziliky sv. Mikuláša pôvodne gotický Kostol sv. Michala. Po výskumoch je dnes v dlažbe chodníka naznačený aspoň jeho pôdorys.

Veľké Kozmálovce

Až do roku 1742 stál v obci Veľké Kozmálovce románsky kostolík. Jeho existenciu po rozśiahlej barokovej prestavbe preukázal až výskum v nedávnych rokoch.

Gánovce

Jednoduchá ranogotická stavba z druhej polovice 13. storočia sa môže pochváliť aj sčasti zachovanou stredovekou freskovou výzdobou.

Liptovský Ján

Románskogotický kostol postavili vo vyvýšenej polohe v poslednej tretine 13. storočia a po roku 1500 prešiel veľkou neskorogotickou prestavbou.

Brusno

Už len vyvýšená poloha, orientácia stavby a dva portály svedčia o stredovekom pôvode Kostola sv. Ondreja z 15. storočia v obci Brusno.