Encyklopédia stredovekých kostolíkov na Slovensku

Devín - veľkomoravský kostol

Veľkomoravský kostol na devínskom hradnom vrchu bol objavený na dvakrát. Pôvodne ho nepokladali ani za kostol, ani za veľkomoravskú stavbu.

Blatné

Hoci počiatky Kostola sv. Vojtecha v obci Blatné spadajú zrejme až do konca 14. storočia, baroková prestavba stredoveký pôvod stavby prekryla.

Michalovce

V roku 1951 odkryl Jaroslav Vizdal na nádvorí dnešného Zemplínskeho múzea v Michalovciach zvyšky ranostredovekej rotundy.

Smižany

Farský kostol skrýva pod novšou fasádou veľmi dobre zachované gotické dvojlodie s viacerými hodnotnými prvkami a detailmi.

Hubice

Tehlový kostolík neveľkých rozmerov postavili niekedy v poslednej tretine 13. storočia. Dnes trocha trpí polohou hneď pri hlavnej ceste.

Diakovce - kaplnka

Neveľká románska kaplnka s apsidou stojí pri južnej stene kláštorného chrámu. V minulosti bola považovaná za pôvodný kláštorný kostol spomínaný už v roku 1102.

Banská Bystrica - románsky farský kostol

Len dolná časť veže so združenými oknami pripomína románsky kostol z 13. storočia slúžiaci ako farský chrám v stredovekej Banskej Bystrici. Počas neskorších prestavieb sa jeho pôvodná podoba až na pár detailov stratila.

Veličná

Až do 14. storočia siaha pôvod Kostola sv. Michala vo Veličnej, ktorého stredovekú podobu však zakryla rozsiahla prestavba koncom 17. storočia.

Hanušovce nad Topľou

Kostol preslávený unikátnou reliéfnou výzdobou postavili ako kláštorný chrám rytieri Božieho hrobu niekedy po roku 1250. Ide o jedinú zachovanú stredovekú stavbu svojho druhu v strednej Európe.

Markušovce

Kostol z 13. storočia v opevnenom areáli tvorí významnú dominantu obce a spolu so zrúcaninou opevneného kaštieľa, dolným kaštieľom a letohrádkom predstavujú pamiatkovo výnimočnezajímavú a hodnotnú lokalitu.