Červenica pri Sabinove

Patrocínium: pôvodne sv. Margity, dnes sv. Martina

Vznik: druhá polovica 13. storočia

Poloha: v obci pri hlavnej ceste v ohradenom areáli

Historický región: Šariš

Stručný popis: neskororománsky kostol s obdĺžnikovou loďou, západnou vežou, polkruhovou apsidou, severnou sakristiou a južnou murovanou predsieňou. 

História
Kostolík postavili v obci niekedy v druhej polovici 13. storočia ako neskororománsku jednoloďovú stavbu so zrejme polkruhovou apsidou.
Rozšírením a prestavbou prešiel objekt v období gotiky, kedy bola postavená aj masívna západná veža. V 14. storočí bol interiér vyzdobený freskami, z ktorých časť sa dodnes zachovala. Niekedy v období medzi 13. - 15. storočím mala byť taktiež zbúraná pôvodná apsida a nahradená väčšou svätyňou podobného tvaru.
Do obdobia okolo roku 1600 sa datuje renesančná úprava zakončenia veže, ktorá tak dostala charakteristickú podobu, akú poznáme predovšetkým z oblasti susedného Spiša.
Okolo roku 1733 bol objekt barokovo prestavaný, čo okrem iného obnášalo aj zaklenutie lode, čím sa časť obvodových múrov aj s freskami dostala do podkrovného priestoru.
V 30. rokoch 20. storočia bola zväčšená severná sakristia a vytvorený nový vstup do kostola v západnej časti južnej steny lode (pôvodne sa do objektu vchádzalo zo západnu cez podvežie). Pred nový vchod pristavali súčasne aj murovanú predsieň. Podľa svedectiev ľudí došlo počas desaťročí aj k zvýšeniu úrovne terénu okolo kostolíka. V 70. rokoch minulého storočia bola položená nová podlaha.
Súčasnú podobu dostal kostolík pri obnove v roku 1999. Pôvodná sakristia bola zbúraná na nahradila ju o niečo väčšia prístavba.

Zaujímavosti
- Kostolík vďaka veži predstavuje výraznú dominantu obce.
- Neskoršie prestavby potlačili stredoveký pôvod, ktorý v exteriéri naznačuje len mohutnosť veže. Kostolík patrí do skupiny stavieb s vežami zdobenými renesančnými atikami typickými pre regióny Šariš a Spiš.
- Románsky pôvod lode potvrdil nedávny objav horných častí typických štrbinových okien v podkrovnom priestore pri oprave strechy.
- Spolu s nimi boli objavené gotické fresky zo 14. storočia (obdobie rokov 1320 - 1330), zachytávajúce v tej dobe "populárnu" ladislavskú legendu. Podľa odborníkov je blízka najkvalitnejšej zachovanej ukážke tejto legendy vo Veľkej Lomnici.
- V 30. rokoch 14. storočia sa ako patrocínium uvádza sv. Margita. V roku 1691 sa spomína zasvätenie sv. Andrejovi, od roku 1714 už patrocínium sv. Martina.
- Lokalita je v odbornej literatúre niekedy zamieňaná za obec Červenica, ktorá leží juhovýchodne od Prešova a nachádza sa v nej gotický kostolík zasvätený sv. Mikulášovi. Ide napríklad o Súpis Pamiatok na Slovensku alebo aj publikáciu Svätí bojovníci v stredoveku od Ivana Gerháta.  
- Stredoveké kostolíky sa nachádzajú aj v okolitých obciach Jakubova Voľa, Ďačov či Jakubovany, ako aj v mestách Lipany a Sabinov (vrátane gotickej kaplnky).

Súčasný stav
Kostolík patrí pod farnosť Rímskokatolíckej cirkvi v Rožkovanoch a slúži ako filiálny chrám. Po nedávnej obnove je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho v decembri 2011 a 2016.

Bohoslužby: v pondelok, stredu a v nedeľu (striedavo), bližšie informácie na http://www.dokostola.sk/kostol/410541-sv-martina-z-tours

Praktické informácie
Obec Červenica pri Sabinove sa sa nachádza cca 6 km juhozápadne od Sabinova.Kostolík stojí v opevnenom areáli hneď pri hlavnej ceste a je neprehliadnuteľný. Kontakt na farský úrad - 051/ 45 72 217.
GPS: 49.135359833, 21.026271283

Literatúra:
- Ščecina, P.: Rožkovany, Červenica a Jakubova Voľa. Historický prehľad spoločenským a náboženským životom. Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 2004.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1968.
- Gerát, I.: Svätí bojovníci v stredoveku. Úvahy o obrazových legendách sv. Juraja a sv. Ladislava na Slovensku. Veda, Bratislava, 2011.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5F78).

Web
- https://presov.korzar.sme.sk/c/8037597/v-kostole-v-cervenici-nasli-vzacn...
- www.farskyurad.sk/Rozkovany
- www.cervenica.eu
- http://schematizmus.rimkat.sk

esteban