Raslavice

Patrocínium: pôvodne sv. Alžbety, dnes sv. Trojice

Vznik: druhá polovica 13. storočia

Poloha: v opevnenom areáli v obci 

Stručný popis: jednoloďový, pôvodne románsky kostol so západnou predstavanou vežou, štvorcovým chórom a polkruhovo ukončenou apsidou a mladšími prístavbami na sevenej i južnej strane

História
Kostolík postavili niekedy v druhej polovici 13. storočia (zrejme koncom storočia) ako jednolodie s pomerne krátkou loďou, predĺženou svätyňou tvorenou chórom a apsidou a s predstavanou vežou na západnej strane.
V 16. a 17. storočí, po nástupe reformácie, ho prevzali protestanti. Po tom, čo sa chrám vrátil v 18. storočí katolíkom, došlo k zmene patrocínia na Panny Márie.
S prevzatím kostolíka zrejme súvisela a rozsiahla baroková prestavba, ktorá výrazne zasiahla do jeho stredovekej podoby. Loď i svätyňa dostala nové klenby, zo severnej strane bola k svätyni pristavaná sakristia a zbarokizovaná bola aj veža.
V druhej polovici 20. storočia bola pristavaná pomerne veľká južná prístavba. Významná zmena sa udiala v roku 1997, kedy kostolík kúpili evanjelici, keďže katolíci si v obci postavili nový kostol. Patrocínium stredovekého kostolíka sa následne zmenilo na sv. Trojicu. Vysviacka obnoveného chrámu sa konala 6. septembra 1998.emporou

Zaujímavosti
- Kostolík má zaujímavú dispozíciu, keď jeho svätyňa je dlhšia ako loď. Tvorí ju štvorcový chór, na ktorý plynule, bez odsadenia, nadväzuje polkruhová apsida. Toto riešenie je typické pre obdobie prechodu od románskeho ku gotickému slohu.
- Z románskeho obdobia sa zachovali obvodové múry lode, svätyne a veže po štvrté podlažie, ako aj víťazný oblúk.
- Veža sa do priestoru lode otvárala širokým oblúkom, ktorý však je už zamurovaný. Ešte pred druhou svetovou vojnou sa vo svätyni nachádzalo gotické kamenné pastofórium.
- Zasvätenie kostolíka sa v priebehu dejín dosť často menilo. Pôvodne bol zasvätený sv. Alžbete, v období reformácie Kráľovnej pokoja, v 18. storočí Panne Márii. V 19. storočí sa spomína aj patrocínium sv. Anny, neskoršie sa vrátilo zasvätenie Panne Márii. Dnes je to sv. Trojica.
- Z barokového obdobia sa zachovala zaujímavá štuková výzdoba fasád.
- Stredoveké kostolíky nájdeme v okolitých dedinkách Osikov, Koprivnica a Tulčík.

Súčasný stav
Kostolík slúži ako filiálny chrám cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. v Lopúchove. Je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho v decembri 2011, k nafoteniu interiéru sme sa nedostali.

Bohoslužby: v piatok a v nedeľu o 9.00 hod. (aktuálne info)

Praktické informácie
Obec Raslavice leží na hlavnej ceste medzi Prešovom a Bardejovom. Kostolík stojí v opevnenom areáli v obci hneď pri ceste v časti Nižné (Uhorské) Raslavice. Kontakt na farský úrad v Lopúchove: 054/ 479 22 69.
GPS: 49.149327644, 21.323534846

Literatúra:
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.

Web
- www.raslavice.sk
- http://korzar.sme.sk/kostol-sv-trojice-v-raslaviciach

esteban