V Turčianskom Jasene identifikovali časť krovu z 13. storočia

Malebný ranogotický kostolík v Turčianskom Jasene sa po novom môže pochváliť nielen zaujímavou architektúrou a hodnotnými freskami, ale aj časťou krovu datovaného až do čias výstavby chrámu okolo roku 1300.

Výskum strechy kostola realizovaný Ing. arch. Karolom Ďurianom, PhD. z martinského pracoviska KPÚ v Žiline ukázal, že súčasťou krovu je aj trámové nadpražie z jedľového dreva, ktoré bolo dendrochronologicky zaradené do roku 1292 ld.

Spadá tak do rovnakého obdobia, ako zvyšok najstaršieho zachovaného krovu na území Slovenska datovaného do rokov 1291/1292 z Kostola sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne. 

Z obdobia stredoveku, presnejšie z rokov 1443/1444 d, pochádza aj ďalší sekundárne využitý trám súčasného krovu. Zaujímavým objavom bola tiež identifikácia dolnej časti pôvodného sanktusníka z polovice 18. storočia nad presbytériom, ktorý bol zrejme zo statických dôvodov odrezaný v priebehu 19. storočia.

Zdroj: http://www.pamiatky.sk/sk/page/dendrochronologicke-vyskumy-striech-kosto...

esteban
8. 7. 2022

Rubrika: Aktuality