Limbach

Patrocínium: sv. Teobalda

Vznik: koniec 14. storočia

Poloha: v obci na cintoríne

Stručný popis: jednoloďový gotický kostol s predstavanou západnou vežou, polygonálnym presbytériom a severnou sakristiou a južnou predsieňou

História
Kostolík postavili zrejme niekedy koncom 14. storočia (uvádza sa aj rok 1390, ktorý je súčasne aj rokom prvej písomnej zmienky o obci). Išlo o jednoloďovú stavbu s polygonálnym presbytériom a západnou predstavanou vežou.
Gotickým úpravami prešiel kostolík na konci 15. storočia. V staršej literatúre sa uvádza, že až v tomto období (v roku 1489) bol kostolík postavený.
Prestavba sa realizovala aj v roku 1614 a ďalšie úpravy aj v rokoch 1802 (sakristia) a 1901 (veža).
Národnou kultúrnou pamiatkou je od roku 1963. V roku 2001 sa začala obnova kostola, v rámci ktorej dostal novú výmaľbu interiéru i exteriéru. V roku 2006 bol zreštaurovaný hlavný oltár.

Zaujímavosti
- Kostolík nesie na našom území zriedkavé patrocínium sv. Teobalda, rozšírené skôr v nemecky hovoriacich krajinách. V súčasnosti je to jediný kostol s takýmto patrocíniom na Slovensku. Svätý Teobald, pustovník žil v 11. storočí a pochádzal z Francúzska. Zomrel v roku 1066 a už v roku 1073 bol vyhlásený za svätého.
- Stavba si zachovala v podstate pôvodnú stredovekú dispozíciu i viacero architektonických detailov.
- Najvýznamnejším gotickým prvkom  je rebrová klenba v presbytériu, ktorú podopierajú vonkajšie oporné piliere.
- Na južnej strane lode je sondážne odkrytá a prezentovaná časť neskorogotického sedlového portálu. Ďalší sedlový portál vedie z presbytéria do sakristie.
- Na východnej strane presbytéria je prezentované zamurované okno s lomeným oblúkom.
- Na veži kostola sa nachádza viacero úzkych strielňových okien.
- Stredoveké kostolíky sa nachádzajú aj v Pezinku a Grinave.

Súčasný stav
Kostol patrí ako filiálny chrám pod farnosť Rímskokatolíckej cirkvi  v Grinave. Je v relatívne dobrom stave. Navštívili sme ho v auguste 2020.

Bohoslužby:  v utorok a štvrtok o 17.00/18.00 h, v nedeľu o 9.00 h. 

Praktické informácie
Limbach leží cca 2 km severozápadne od Grinavy, mestskej časti Pezinka. Kostol  stojí v areáli cintorína na západnom okraji obce. Kontakt na farský úrad: 033/ 642 27 37.
GPS: 48.291269527, 17.214797258

Literatúra
- Güntherová, A. a kol.:  Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968. 
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5U76).

Web
- http://obec-limbach.sk/o-obci/cirkvi-a-nabozenstva/
- https://farnost-grinava.sk/node/779
- http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=1831
- https://www.dokostola.sk/kostol/kostol-sv-teobalda
- https://sk.wikipedia.org/wiki/Limbach

esteban