Geofyzikálny prieskum lokality zaniknutého románskeho kostola v Petrovciach

Vo februári 2020 sa uskutočnil v interiéri i exteriéri domu smútku v obci Petrovce geofyzikálny prieskum s cieľom overiť prítomnosť zvyškov románskeho kostolíka, ktorý bol zbúraný v 40. rokoch minulého storočia.

Prieskum uskutočnil Ján Tirpák v spolupráci s Alexandrom Botošom a Danielom Bešinom a jeho výsledky boli publikované v najnovšom čísle Zborníka Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote.

V obci stál jednoloďový kostol so štvorcovým chórom a polkruhovou apsidou zdobenou slepými arkádami, ktorý postavili v 13. storočí. Chátrajúcu stavbu zbúrali v dvoch etapách ako nepotrebnú, keďže v obci bol postavený moderný kostol. V 90. rokoch 20. storočia bol navyše na mieste kostola vybudovaný dom smútku.

Geofyzikálny výskum priniesol zistenie, že západná stena lode a z veľkej časti aj jej južná stena by sa pravdepodobne mali nachádzať v exteriéri modernej stavby. Naproti tomu georadar nezachytil zvyšky chóru a apsidy, ktoré by sa mali nachádzať v interiéri domu smútku.

Otvára sa tak možnosť pre archeologický výskum i prípadnú prezentáciu murív alebo pôdorysu, čo by si kostolík, ktorý predstavoval jeden z najkrajších príkladov tehlovej sakrálnej architektúry nielen v rámci Gemera, rozhodne zaslúžil.  

V prípade zachovania základového muriva by sa mohla napríklad overiť príbuznosť s románskou rotundou v Šiveticiach, s ktorou petrovský kostolík spája výzdoba fasád v podobe slepých arkád i trojica okien na východnej strane apsidy. Základové murivo tam tvoria rady tehál kladených na šírku spájaných vrstvou ílu. Jeho analógia je doložená už len v Brzotíne.

Foto: V. Mencl

Zdroj:
- Botoš, A. - Bešina, D. - Tirpák, J.:
Nedeštruktívny geofyzikálny prieskum zaniknutého Kostola Najsvätejšej Trojice v Petrovciach. In: Zborník Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote Gemer-Malohont, roč. 16, Rimavská Sobota 2020, str. 44 - 51.

esteban

Za informácie ďakujeme PhDr. Alexandrovi Botošovi.

Rubrika: Aktuality