Hranovnica

Patrocínium: sv. Jána Krstiteľa, predtým sv. Márie Magdalény

Vznik: začiatok 2. polovice 13. storočia

Poloha: uprostred obce v opevnenom areáli

Stručný popis: neskororománsky jednoloďový kostol s kvadratickým presbytériom, západnou predstavanou vežou a severnou sakristiou

História
Obec vznikla na území patriacom cistercitskému opátstvu v Spišskom Štiavniku. Kostolík postavili niekedy krátko po roku 1250. Išlo o jednoloďovú stavbu s mohutnou predstavanou vežou na západnom priečelí a štvorcovým presbytériom, ktorá sa zachovala v pôvodnom pôdoryse.
Gotickou prestavbou prešiel v roku 1398, ku ktorému sa viaže aj zasvätenie sv. Márii Magdaléne. Plochý drevený strop lode bol nahradený gotickou klenbou.
Počas reformácie sa kostolík dostal do rúk evanjelikom, katolíci ho získali späť v roku 1674. Dočasne ho stratili ešte v rokoch 1705 - 1710. V máji 1715 bol kostol posvätený a jeho patrocínium zmenené na sv. Jána Krstiteľa. Už o deväť rokov neskôr však vyhorel. V období baroka bola pristavaná severná sakristia a predsienka na južnej strane lode. Zbarokizované boli aj fasády celého kostolíka.
V roku 1820 sa požiar zopakoval. Už v roku 1821 ho však dali obnoviť. V rámci rekonštrukcie, počas ktorej stavba stratila gotický ráz, boli okrem iného prelomené nové okná na lodi, vybudované vonkajšie oporné piliere a zamurovaný južný vstup do presbytéria. Obnovený kostol bol posvätený v októbri 1823.

Zaujímavosti
- Kostolík aj po stáročiach dominuje obci vďaka mohutnej veži.
- O románskom pôvode stavby svedčia združené okná na západnej a severnej strane veže a odkryté vysoké okno v južnej stene lode podobné oknám neskororománskych kostolíkov v Rákoši či Starej Haliči.
- Nedochované gotické zaklenutie lode naznačujú vonkajšie oporné piliere.
- Na južnej stene veže sa zachovalo tvarovo už gotické okno s kružbou.
- Na južnej stene presbytéria je zamurovaný gotický vchod. 
- Na veži boli hodiny už v roku 1693.
- Prestavba kostola v rokoch 1821 - 23, ktorá stála 10 000 zlatých, bola vtedajšími znalcami označená za "sprostú a sfušovanú".
- V neďalekom Spišskom Štiavniku sa nachádzajú zvyšky cistercitského kláštora, pôvodne stredoveký kostolík stojí aj v obci Spišské Bystré.

Súčasný stav
Kostolík je na prvý pohľad v pomerne dobrom stave so zachovanými fasádami. Patrí miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi a slúži ako farský kostol. Navštívili sme ho v januári 2009 a júli 2013.

Bohoslužby: v pondelok, utorok, štvrtok, piatok o 18.00 hod., v stredu o 7.00 hod., v sobotu o 16.00 a v nedeľu o 7.30 a 9.30 hod. Podrobnejšie informácie na www.kamnaomsu.sk.

Praktické informácie
Obec sa nachádza 11 km južne od Popradu. Kostolík je neprehliadnuteľný, stojí neďaleko hlavnej cesty Poprad – Rožňava. Opevnený areál je prístupný. Kontakt na faru 052/779 52 37.
GPS: 48.988954777, 20.308463573

Literatúra
- Mencl, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Československá grafická únie, Praha – Prešov 1937.
- Špirko, J.: Dejiny a umenie očami historika. Lúč, Bratislava 2001.
- Roth, P. a kol.: Dejiny obce Hranovnica. Vydal Obecný úrad Hranovnica v roku 1998.

Web:
- www.hranovnica.sk
- http://schematizmus.kapitula.sk
- Hranovnica na FB

esteban

Ďalšie články o Hranovnici: Genius loci, Rozhovor