Podhorany

Patrocínium: sv. Martina

Vznik: druhá polovica 13. storočia (pred rokom 1297)

Poloha: v ohradenom areáli v obci

Historický región: Spiš

Stručný popis: gotický kostolík s predstavanou západnou vežou, polygonálnymm presbytériom, južnou prístavbou lode a severnou sakristiou

História
Kostol postavili v obci zrejme niekedy v priebehu druhej polovice 13. storočia, pred rokom 1297, kedy sa obec prvýkrát spomína v písomných prameňoch. Išlo o typické jednolodie s dlhším polygonálnym presbytériom zaklenutým dvoma poliami krížovej rebrovej klenby.
V období renesancie (uvádza sa rok 1616) dostavali západnú vežu ukončenú typickou atikou. Ďalšie úpravy sa realizovali aj v období neskorého baroka, pričom sa dotkli aj vnútorného zariadenia, ktoré sa dodnes zachovalo (oltáre).
Práce na kostole sa uskutočnili následne aj v rokoch 1921 a 1984 až 1986. Národnou kultúrnu pamiatkou je objekt od roku 1963.

Zaujímavosti
- Kostolík v ohradenom areáli predstavuje aj dnes peknú ukážku stredovekej sakrálnej architektúry s typickou renesančnou vežou.
- Z architektonických detailov sa v exteriéri zachovali len gotické okná so šikmými osteniami, v prípade sakristie ešte úzke, ranogotického štýlu.
- Na južnej strane lode sa zachoval, krytý predsieňou, pôvodný gotický portál.
- V interiéri ide predovšetkým o dvojpoľovú krížovú rebrovú klenbu presbytéria s centrálnymi svorníkmi. Tie sú zdobené reliéfom kvetov na stonkách, ktoré dopĺňajú malé vtáčiky.
- Pôvodný je aj víťazný oblúk s rímsami.
- Vo svätyni nájdeme kamenné gotické pastofórium s reliéfom kvetov, ktoré dopĺňa rám v podobe oblého prútu tvoriaceho tzv. oslí chrbát, ktorého vrchol zdobí ružica.
- Stredoveké kostolíky nájdeme aj v blízkych obciach Vojňany, Slovenská Ves, Toporec a Bušovce.

Súčasný stav
Kostol slúži ako filiálny chrám farnosti Rímskokatolíckej cirkvi v Bušovciach. Je v pomerne dobrom stave. Objekt sme navštívili v auguste 2019.

Bohoslužby: v stredu a piatok o 18.00 hod, v nedeľu o 9.45 hod.

Praktické informácie
Obec Podhorany leží cca 11 km severne od Spišskej Belej. Kostol stojí v ohradenom areáli pri hlavnej ceste vedúcej obcou. Kontakt na farský úrad: 052/ 381 10 82.
GPS: 49.239030819, 20.480886698

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Špirko, J.: Dejiny a umenie očami historika. Lúč, Bratislava 2001.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5F34).

Web
- http://www.maldur.ocu.sk/-historia
- https://www.dokostola.sk/kostol/412445-sv-martina
- https://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=13856

esteban