Vinné

Patrocínium: sv. Anny, predtým sv. Kataríny

Vznik: cca koniec 13. storočia

Poloha: v mierne vyvýšenej polohe v obci

Stručný popis: ranogotický jednoloďový kostol s polygonálnym presbytériom, severnou sakristiou a predstavanou západnou vežou

História
Kostol postavili v obci pod hradom Vinné niekedy koncom 13. storočia v ranogotickom slohu. Išlo o jednoloďovú stavbu s mohutnou západnou vežou a zrejme kvadratickým presbytériom.
V roku 1466 bola stavba poškodená počas bojov vojsk Mateja Korvína s bratríkmi. Následne, okolo roku 1480, bolo postavené nové polygonálne presbytérium zaklenuté sieťovou klenbou.
V obdobé reformácie prešiel kostol do rúk protestantov, ktorí ho využívali v období rokov 1598 až 1700. Okolo roku 1735 došlo k významnej prestavbe objektu, ktorú si zrejme vyžiadalo bližšie neurčené poškodenie. Loď kostola dostala nové zaklenutie v podobe krížovej klenby a takisto došlo k zmene patrocínia na sv. Anny.
Menšie stavebné úpravy, vrátanie zvýšenia veže, sa realizovali aj v priebehu 19. a 20. storočia.

Zaujímavosti
- Kostol spolu s neďalekým hradom a objavenými základmi stredovekého kostola na Senderove svedčí o význame Vinného v období stredoveku.
- Chrám predstavuje jednu z mála vidieckych gotických stavieb v regióne, ktorá si ešte zachovala svoju stredovekú podobu.
- Patrocínium kostola sa v priebehu storočí menilo. V rokoch 1337 a 1418 sa spomína sv. Katarína, v odbornej literatúre sa spomína aj pomerne nezvyčajné zasvätenie 11-tisíc pannám a martýrom.
- Z ranogotického obdobia sa zachovala dolná časť veže, obvodové múry lode a zrejme sčasti aj presbytéria.
- Neskorogotické obdobie reprezentuje predovšetkým polygonálne presbytérium zaklenuté sieťovou klenbou a presvetlené pôvodnými oknami s kamennými kružbami. Toto zaklenutie podľa všetkého financoval niektorý z vysokopostavených členov rodu Edenfi, o čom svedčí okrem reprezentatívneho štýlu samotnej klenby aj štátny znak na jednom zo svorníkov.
- Štátny znak sa nachádza aj na honosnom kamennom pastofóriu zdobeného reliéfom oblúka v tvare oslieho chrbta. Štýlovo je blízke dielni košického dómu.
- V kostole sa zachovali aj dva gotické portály - v južnej stene lode (s osekanou pôvodnou výzdobou v podobe krabov alebo javorových listov) a na severnej strane presbytéria vedúci do sakristie. Zamurovaný portál sa nachádza aj na severnej strane lode.
- V interiéri sa zachovalo niekoľko epitafov zo 16. a 17. storočia, vrátane netradičného epitafu Andreja Edenfiho z obdobia okolo roku 1600, na ktorom sú zobrazené spolu s ním aj jeho tri manželky a deti, spolu s ich erbmi. Štýlovo ide o pomerne rustikalizované prevedenie zrejme neškoleného kamenára.
- Pamiatkovo prezentované základy zaniknutého kostolíka nájdeme na kopci Senderov nad obcou, stredoveký kostolík nájdeme aj v neďalekej obci Zbudza.

Súčasný stav
Kostol patrí miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho v júli 2015.

Bohoslužby: v nedeľu o 8.00 a 10.30 hod., podrobnejšie informácie na stránke farnosti.

Praktické informácie
Obec Vinné sa nachádza na severnom brehu Zemplínskej šíravy, cca 10 km od Michaloviec. Kostol stojí v centre obce na miernej vyvýšenine. Kontakt na faru: 056/ 64 92 295.
GPS: 48.808983218, 21.966272593

Literatúra
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Obzor, Bratislava 1969.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5264).
- Podolinský, Š.: Gotické kostoly - vidiek. Dajama, Bratislava 2010.

Web
- http://radomosko.blogspot.sk/farsky-kostol-svatej-anny-vo-vinnom.html
- www.vinne.sk
- https://sites.google.com/site/vinnerimkat/ - stránka farnosti
- www.zemplin.eu/vinne/sk/fotogaleria/8.html
- www.slovakiana.sk/virtualne-vystavy/20300

esteban