Lutila

Patrocínium: sv. Ladislava

Vznik: koniec 15. storočia

Poloha: v obci

Historický región: Tekov

Stručný popis: neskorogotický jednoloďový kostol s polygonálnym presbytériom, predstavanou západnou vežou s prístavbami, severnou sakristiou a južnou predsieňou

História
Kostolík postavili v obci v rokoch 1489 - 1491 ako neskorogotické jednolodie s polygonálnym presbytériom zaklenutým hviezdicovou rebrovou klenbou a západnou predstavanou vežou. Listina z roku 1491, v ktorej sa spomínajú odpustky pre novo postavený chrám, je súčasne prvou písomnou zmienkou o obci, vtedy ešte osady dnešného Žiaru nad Hronom.
V rokoch 1660 - 1666 bola realizovaná prestavba, ktorej dokladom je primárne západný portál do podvežia s letopočtom 1660. Už v roku 1682 však bola celá obec aj s kostolom vypálená pri útoku tureckých vojsk. Stavebné úpravy sa uskutočnili aj v priebehu 18., 19. a 20. storočia.
V roku 1963 bol kostolík vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. V roku 2008 bola po ukončení reštaurovania umiestnená v interiéri neskorogotická plastika Madony.

Zaujímavosti
- Kostolík predstavuje peknú ukážku neskorogotickej sakrálnej architektúry vo vidieckom prostredí, aj keď v exteriéri sa pôvodné architektonické prvky zachovali v malej miere (oporné piliere, zošikmené ostenia okien).
- Z gotického obdobia pochádza celá hrubá stavba a predovšetkým hviezdicová rebrová klenba presbytéria a krížová klenba severnej prístavby
- Z pôvodného vybavenia kostola sa zachovala hodnotná drevená plastika Madony z konca 15. storočia blízka plastikám mariánskeho oltára v Hronskom Beňadiku. Ako jediná sa mala zachovať z vybavenia kostola po požiari v roku 1682.
- Stredoveké kostolíky sa zachovali aj v susedných obciach Lovčica-Trubín a Slaská.

Súčasný stav
Kostol slúži veriacim Rímskokatolíckej cirkvi ako farský chrám miestnej farnosti a je v dobrom stave. Navštívili sme ho v máji 2018.

Bohoslužby: každý deň v týždni, v nedeľu o 8.00 h a 10.00 h

Praktické informácie
Obec Lutila sa nachádza cca 4 km severne od Žiaru nad Hronom. Kostolík stojí v centre obce hneď pri hlavnej ceste. Kontakt na farský úrad: 045/ 67 392 28.
GPS: 48.616557056, 18.841601014

Literatúra
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Obzor pre SÚPSOP, Bratislava 1968.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5D31).

Web
- https://www.lutila.sk/obec-2/kulturne-pamiatky-obce/
- http://www.dokostola.sk/kostol/411444-sv-ladislava
- http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=12986

esteban