Čachtice - kaplnka

Patrocínium: sv. Antona Paduánskeho

Vznik: začiatok 14. storočia

Poloha: v opevnenom areáli pri farskom kostole

Stručný popis: gotická kaplnka s pozdĺžnou loďou a polygonálnym presbytériom

História
Kaplnku postavili pár metrov od farského kostola niekedy na začiatku 14. storočia ako neveľkú orientovanú stavbu s obdĺžnikovou loďou a polygonálnym presbytériom. Spomínať sa má už v súpise pápežských desiatkov z rokov 1332 - 37.
V období budovania dnešného farského kostola (dokončený v roku 1390) slúžila kaplnka ako náhradný bohoslužobný priestor. Podobné využitie mala aj v období reformácie, keď v rokoch 1550 - 1660 využívali farský kostol protestanti.
V tomto období, v prvej polovici 17. storočia, bol interiér kaplnky vyzdobený neskororenesančnou štukovou výzdobou. V roku 1729 sa realizovala obnova objektu. Z kaplnky Čachtického hradu bola sem prenesená drevená tribúna s maľovaným parapetom z druhej polovice 17. storočia.
Za národnú kultúrnu pamiatku bola kaplnka vyhlásená v roku 1963.

Zaujímavosti
- Kaplnka vytvára spolu s farským kostolom z konca 14. storočia pekné zoskupenie sakrálnej architektúry a vďaka vyvýšenej polohe predstavujú spolu výraznú dominantu obce i krajiny. Netradičným je aj kamenný most ponad cestu spájajúci areál s budovou fary.
- Okrajová poloha kaplnky v areáli svedčí o tom, že ju postavili pri staršom farskom chráme, ktorý stál podľa všetkého na mieste súčasného kostola.
- Objekt sa zachoval v pôvodnej gotickej podobe s viacerými architektonickými detailmi.
- V exteriéri ide najmä o štyri okná zdobené mníškami a jednoduchý západný portál. Na západnom štíte sa nachádza kamenný kríž.
- V interiéri sa zachoval víťazný oblúk i pekná rebrová klenba presbytéria so svorníkom zdobeným erbom Stibora zo Stiboríc. Konzoly rebier sú zdobené maskami.
- V severnej stene presbytéria sa nachádza zamurovaný, v interiéri prezentovaný gotický portál, ktorý pôvodne viedol do dnes už zbúranej sakristie.
- V severnej stene presbytéria je zamurovaný náhrobný kameň z roku 1753.
- Pri kaplnke stojí gotický, neskoršie prestavaný Kostol sv. Ladislava. Pôvodne románsky kostol nájdeme v neďalekom Novom Meste nad Váhom, rovnako tak aj lokalitu zaniknutého karnera.

Súčasný stav
Kaplnka patrí miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi a po nedávnej obnove je v dobrom stave. Navštívili sme ho v máji 2017, dovnútra sme sa nedostali.

Bohoslužby:  nie 

Praktické informácie
Kaplnka stojí v opevnenom areáli farského kostola v centre Čachtíc hneď pri hlavnej ceste. Kontakt na farský úrad: 032/ 778 71 01.
GPS: 48.715438023, 17.78667748

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1967.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5308).

Web:
- http://cachtice.fara.sk
- http://media.cachtice.sk/07-Kaplnka-sv-Antona-Padu%3F%3Fnskeho.pdf
- http://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=4257
- www.dokostola.sk/kostol/413725-kaplnka-sv-antona-paduanskeho

esteban

Za fotografie interiéru ďakujeme kolegovi Ľubošovi Pallerovi.