Stručne: ďalšie objavy v Kameňanoch

Pokračujúca obnova evanjelického kostola v Kameňanoch priniesla ďalšie objavy nástenných malieb. Na severnej stene lode v priestore murovanej bočnej tribúny odkryli reštaurátori ďalšiu plochu so zvyškami stredovekých nástenných malieb.

V porovnaní s objavmi z minulého roka sa maľby zachovali v omnoho horšom stave. Výnimkou je detail výjavu Kľaňania sa troch kráľov na úrovni súčasnej podlahy tribúny.

Túto sezónu by sa práce mali sústrediť na severnú stenu svätyne (tmelenie) a na rekonštrukciu kamenného pastofória. Keďže výjavy na sevenej stene lode zasahujú pod úroveň podlahy bočnej tribúny, pri ďalšej obnove bude, vzhľadom na vysokú hodnotu objavených malieb, aktuálny problém jej odstránenia.

esteban
júl 2014

Za informáciu ďakujeme reštaurátorovi Mgr.art. P. Koreňovi.

Rubrika: Aktuality