Stručne: nové objavy fresiek v Kameňanoch

Aj v tomto roku pokračovalo odkrývanie gotických fresiek v románskogotickom kostole v Kameňanoch. Pod vedením Mgr. art. Petra Koreňa sa podarilo odkryť všetky plochy vo svätyni, vrátane neskororomanskej sedílie zdobenej gotickou freskou troch svätcov - biskupov.

Nové objavy nástenných malieb sa podarili aj pri odkrývaní severnej steny lode v priestore nad emporou. Ide opäť o vysokokvalitné maľby zobrazujúce okrem iného aj Pannu Máriu v mandorle (na Slovensku pomerne vzácnu). Tento motív nájdeme aj v neďalekom Rákoši.

Za informáciu a fotky ďakujeme Petrovi Koreňovi.

Ďalšie fotky aj na stránke Ohrozenekostoly.sk

esteban
október 2013

Rubrika: Aktuality