Slovenská Ľupča

Patrocínium: Najsv. Trojice

Vznik: po roku 1370

Poloha: v ohradenom areáli v obci

Stručný popis: dnes trojloďový pôvodne gotický kostol s polygonálnym presbytériom, západnou vstavanou vežou, severnou sakristiou a pohrebnou kaplnkou

História
Kostol postavili niekedy po roku 1370 ako pomerne veľké jednolodie so vstavanou západnou vežou a svätyňou polygonálneho tvaru.
V roku 1470 sa realizovala rozsiahla neskorogotická prestavba, ktorá sa najvýraznejšie dotkla presbytéria. To bolo novo zaklenuté krížovou klenbou so zdobenými svorníkmi a osobitými konzolami rebier.
Majiteľ ľupčianskeho panstva Pavol Rubigall dal v roku 1575 prestavať kostol na renesančné trojlodie. Táto prestavba sa pripisuje aj Gašparovi Tribellovi, vlastníkovi panstva v rokoch 1595 - 1620. Tribellovci však naisto pristavali zo severnej strany ku kostolu rodinnu pohrebnú kaplnku.
Počas reformácie sa stal kostol na takmer dvesto rokov evanjelickým. V roku 1945 bol kostol v rámci obnovy vyzdobený akademickým maliarom Edmundom Massányim z Nitry.

Zaujímavosti
- Kostol predstavuje vďaka mohutnej západnej veže výraznú dominantu obce.
- O gotickom pôvode stavby svedčí dnes predovšetkých polygonálne presbytérium s viacerými architektonickými prvkami vysokej kvality.
- Nájdeme tu pôvodné okná s kamennými kružbami, neskorogotickú krížovú rebrovú klenbu so zdobenými svorníkmi a konzolami i neskorogotické pastofórium.
- Jeden svorník klenby je zdobený reliéfmi jeleňov, ktoré zhotovila rovnaká kamenárska dielňa ako reliéf jeleňa na portáli kostola v Selciach.
- Konzoly rebier klenby predstavujú veľmi zaujímavú kombináciu viacerých prvkov - ľudskej tváre, kolienkového zalomenia, kanelovania a diamantovania. Podobné nájdeme v špitálskom Kostole sv. Alžbety v Banskej Bystrici.
- V severnej stene presbytéria je osadené kamenné pastofórium zdobené oblúkom v tvare oslieho chrbta, mníškou a postrannými fiálami.
- V severnej pohrebnej kaplnke Tribellovcov sa nachádza renesančný nahrobok rodu z roku 1618.
- V podveží sú do steny osadené tri náhrobné kamene zo 16. a 17. storočia.
- Priamo v obci sa nachádza lokalita zaniknutého františkánskeho kláštora z 13. storočia. Stredoveké kostoly stoja v neďalekých Selciach a Ponikách.
- Nad obcou stojí pôvodne stredoveký hrad Ľupča.

Súčasný stav
Kostol slúži ako farský chrám Rímskokatolíckej cirkvi. Je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho v marci 2016.

Bohoslužby: v pondelok až sobotu o 18.00 h a v nedeľu o 9.00 h, podrobné informácie na tejto stránke.

Praktické informácie
Obec Slovenská Ľupča leží cca 10 kilometrov východne od Banskej Bystrice pri hlavnej ceste na Brezno. Je dostupná autobusovou i vlakovou dopravou. Kostol stojí v ohradenom areáli vo východnej časti obce. Kontakt na farský úrad: 048/ 41 873 57.
GPS: 48.767242867, 19.277926683

Literatúra:
- Kresánek, P. a kol.:
Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 1. Bratislava, Obzor 1969.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 1677).

Web
- www.slovakiana.sk/virtualne-vystavy/20217
- /www.slovenskalupca.sk
- www.dokostola.sk/kostol/411333-farsky-kostol-najsvatejsej-trojice
- http://slovenskaroute66.sk/sk/sport-turistika/rimsko-katolicky-kostol-na...

esteban