Stručne: o Ducové sa začali starať dobrovoľníci

Veľkomoravský dvorec s rotundou v Ducovom - Kostolci sa po dlhom čase znova dočkal pozornosti. Do správy ho v roku 2011 prevzalo OZ Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane, ktorého členovia začali toto leto s pravidelnými dobrovoľníckymi brigádami. Ich cieľom je udržiavať celý areál, ako aj postupne opravovať schátrané palisádové opevnenie.

"Vnútorný areál pravidelne kosíme a snažíme sa ho udržiavať čistý, no po celom týždni takmer vždy nazbierame plné vrece odpadkov. Odstránili sme časť odhnitých drevenných palisád, ktoré boli nebezpečné pre turistov", konštatovala Janka - členka združenia.

Tento rok sa začalo s osádzaním nových kolov v západnej časti dvorca, pričom na obnovu celého opevnenia bude treba približne 700 dubových kolov. Práce je možné realizovať vďaka finančnej podpore získanej z MK SR a Nadácie VÚB.

Občianske združenie v spolupráci z obcou Ducové a farnosťou Moravany nad Váhom usporiadalo aj každoročnú Národnú púť na sviatok sv. Cyrila a Metoda. Na Kostolec tento rok prišlo aj viacero historických skupín starých Slovanov. Do jesene plánuje združenie ešte ďalšie víkendové akcie.

Kontakt:
Občianske združenie Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane,
Trenčín, 911 01, tel. č.: - 0908 286 201

esteban

Za informácie a foto ďakujeme pánovi V. Balajovi.

Rubrika: Aktuality