Zvolen - karner a špitál

----- NOVÉ FOTO -----

V rokoch 2005 a 2006 bol počas archeologického výskumu pri farskom Kostole sv. Alžbety vo Zvolene objavený a odkrytý stredoveký špitál s gotickým karnerom z 1. tretiny 14. storočia. Výskum viedol Václav Hanuliak a realizovala ho súkromná spoločnosť AA Terra Antiqua v rokoch 2006 - 2007.

Karner - kaplnka Božieho tela - bol postavený ako centrálna, v exteriéri šesťboká dvojpodlažná stavba s polygonálnou východnou apsidou. Spodné podlažie kruhového pôdorysu slúžilo ako kostnica. K nemu pristavali zo západnej strany priestory samotného špitála, ktoré obopínali karner z troch strán. Vonkajší priemer lode je 9 m, vnútorný priemer suterénnej časti je 8 m, vnútorný priemer apsidy je 2,8 m.

O stavbe máme prvú zmienku z roku 1395. Začiatkom 17. storočia špitál, zrejme spolu s farským kostolom, vyhorel. Okolo polovice 17. storočia špitál zanikol a celý areál sa začal využívať ako prikostolný cintorín. Podoba stavby nebola až do výskumu známa.

Po ukončení výskumu mesto rozhodlo, že základy špitála nebudú opätovne zasypané. Boli dočasne oplotené a prekryté drevenou konštrukciou. V roku 2012 bola nad základmi postavená z dreva náznaková rekonštrukcia stavby.

GPS: 48.577838688, 19.125496745

Zdroje:
- Hanuliak, V. - Ragač, R.: Archeologický výskum neznámej stredovekej architektúry v centre Zvolena. In:Archaeologia Historica č. 32, Brno 2007, str. 139 - 149.
- www.archeo.sk
- www.obnova.sk

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu