Orkucany

--- NOVÉ FOTO ---

Patrocínium: Obetovania Pána, predtým Očisťovania Panny Márie

Vznik: začiatok 14. storočia

Poloha: v opevnenom areáli pri potoku v centre obce

Stručný popis: gotický jednoloďový kostol s kvadratickým presbytériom, severnou sakristiou, západnou predstavanou vežou s murovanou predsieňou a južnou valcovou prístavbou schodiska

História
Kostolík postavili niekedy začiatkom 14. storočia v takmer celom jeho súčasnom rozsahu. Išlo o typické jednolodie s kvadratickým presbytériom, a nižšou západnou vežou. Spomína sa už v zozname pápežských desiatkov z rokov 1332 - 37, kedy tu pôsobil farár Ján.
V priebehu 18. a 19. storočia došlo k viacerým úpravám, kedy bola zvýšená veža, pristavaná severná sakristia a zväčšené okná na južnej strane lode a presbytéria.
V roku 1910 kostolík vyhorel, čo si vyžiadalo rozsiahlu opravu, v rámci ktorej dostala loď drevený maľovaný strop. Neskôr ešte pristavali k západnej strane veže s využitím stredovekých oporných pilierov predsieň a z južnej strany veže pribudla valcová prístavba schodiska.

Zaujímavosti
- Kostolík sa zachoval z veľkej časti v pôvodnom stave, ide predovšetkým o obvodové múry veže, lode a presbytéria s krížovou rebrovou klenbou a lomeným triumfálnym oblúkom.
- Z architektonických detailov sa zachovalo východné okno presbytéria s hodnotnou gotickou kružbou.
- Na veži sú zachované úzke štrbinové okná obdĺžnikového tvaru, ktoré slúžili zrejme aj ako strieľne.
- Vo veži sa nachádza neskorogotický zvon z roku 1515.
- Pri areáli kostola stojí murovaná zvonica slúžiaca Evanjelickej cirkvi a.v.
- V okolí sa nachádza viacero stredovekých kostolíkov. Okrem Sabinova (farský kostol sv. Jána Krstiteľa) ide aj o stavby v obciach Ražňany a Jakubovany.   

Súčasný stav
Kostolík slúži ako filiálny chrám farnosti Rímskokatolíckej cirkvi v Sabinove. Je v pomerne dobrom stave. Nedávno prešiel exteriér stavby obnovou, vrátane výmeny strešnej krytiny. Navštívili sme ho v decembri 2011 a 2016.

Bohoslužby: v stredu a piatok o 18.00 hod., v nedeľu o 10.30 hod., podrobné informácie na stránke farnosti

Praktické informácie
Obec Orkucany, mestská časť Sabinova, leží cca 2 km juhovýchodne od mesta na ceste do Prešova. Kostolík stojí v centre obce neďaleko hlavnej cesty a je neprehliadnuteľný. Kontakt na farský úrad: 051/ 452 37 84.
GPS: 49.088524782, 21.112681031

Literatúra:
- Sabol, D.: Pozoruhodné pamiatky východu: Kostol Očisťovania Panny Márie v Orkucanoch. In: denník Korzár, Pohoda na víkend, 19. 2. 2010.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 2C25).

Web:
- www.sabinov.sk
- www.farnostsabinov.sk

esteban