Turany

Patrocínium: pôvodne sv. Mikuláša, dnes sv. Gála

Vznik: druhá polovica 14. storočia

Poloha: v opevnenom, mierne vyvýšenom areáli pri hlavnej ceste v centre obce

Historický región: Turiec

Stručný popis: ranogotický jednoloďový kostol s kvadratickým presbytériom, severnou sakristiou, západnou predstavanou vežou a južnou pristavanou kaplnkou

História
Kostolík s pomerne nízkou a starobylo vyzerajúcou vežou postavili podľa výskumov niekedy v druhej polovici 14. storočia. Stavba mala podobu typického gotického jednolodia s kvadratickým presbytériom, severnou sakristiou a západnou predstavanou vežou. Prvá písomná zmienka o kostole je však už v zozname pápežských desiatkov (1332 - 1337), takže v obci zrejme stála ešte staršia stavba, pravdepodobne na tom istom mieste. Podobne ako v prípade mnohých ďalších kostolíkov v Turci, aj tu sa uplatnil vplyv staviteľskej dielne pri premonštrátskom opátstve v Kláštore pod Znievom.
Koncom 15. storočia pristavali k južnej strane lode menšiu murovanú kaplnku, ktorú nahradili novostavbou v roku 1943. V 16. storočí sa v obci presadila reformácia a tak kostol využívali protestanti. 
V roku 1636 kostolík vyhorel, čo si vyžiadalo následnú rozsiahlu obnovu. Chrámová loď dostala nový trámový strop, celá stavba bola obohnaná ohradným múrom, ktorého súčasťou je aj renesančná zvonica (z rokov 1636 - 1639).
Evanjelici sa počas 17. storočia striedali s katolíkmi v držbe chrámu, až v roku 1709 definitívne prešiel do rúk katolíckej cirkvi. Kostol bol poškodený požiarmi v rokoch 1708 i 1796. Podľa záznamu v kanonickej vizitácii z roku 1821 bola stavba v dezolátnom stave. Dôkazom je aj nehoda, ktorá sa stala v roku 1829, keď sa mal priamo počas sv. omše prepadnúť do lode jeden z prehnitých stropných trámov. 
Komplexnejšej obnovy sa kostol dočkal počas druhej svetovej vojny, v rokoch 1943 - 1944, tá však nebola realizovaná vhodným spôsobom. Exteriér kostola i zvonice bol opravený v rokoch 2003 - 2006, v roku 2009 vynovili interiér a vrátili mu časť pôvodnej podoby (prezentácia z obnovy). Stredoveká fresková výzdoba nebola objavená.

Zaujímavosti
- Kostolík v opevnenom areáli so zvonicou vytvára pekný architektonický celok. Rozmery stavby sú 18,6 m (dĺžka) a 9,25 m (šírka).
- Až do poslednej obnovy bol kostolík považovaný za ranogotickú stavbu z 13. storočia, pričom pri veži sa pripúšťal ešte starší pôvod.
- Z gotického obdobia sa okrem obvodových múrov zachovalo aj viacero detailov - krížová rebrová klenba a jednoduché pastofórium obdĺžnikového tvaru vo svätyni, portál vedúci zo svätyne do sakristie a pôvodný západný hlavný portál, sekundárne umiestnený v priestore podvežia.
- Nedávny výskum priniesol objav časti zamurovaného gotického okna na východnej stene svätyne s kružbou v podobe ružice.
- Hodnotný je hlavný oltár sv. Kataríny Alexandrijskej, nedávno zreštaurovaný a vrátený do kostola. Ide o neskorogotický drevený krídlový oltár z konca 15. storočia (cca r. 1490), ktorý bol pôvodne vyrobený pre chrám v Spišskom Štvrtku. Kostolu v Turanoch ho daroval v roku 1806 spišský biskup Ján Révai. Nezachoval sa v kompletnom stave, chýba mu originálna predela (podstavec), ako aj vyrezávané prvky nadstavby, ktorú dnes nahrádzajú tri barokové sochy.
- V lodi sa nachádza rovný drevený strop a kostol tak patrí k tomu málu stavieb, v ktorých nebol nahradený murovanou klenbou.
- Gotické stavby stoja aj v blízkom okolí - v Sučanoch a Martine, kde archeologický výskum odkryl aj zvyšky románskej rotundy

Súčasný stav
Kostolík slúži ako farský chrám miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi. Po nedávnej obnove je v dobrom stave. Navštívili sme ho v októbri 2011.

Bohoslužby: v nedeľu o 8.00 a 10.30 hod., podrobné informácie na stránke www.dokostola.sk

Praktické informácie
Obec Turany leží cca 13 km od Martina pri hlavnej ceste na Ružomberok. Kostolík je dobre viditeľný aj vďaka polohe v centre obce hneď pri ceste. Kontakt na farský úrad: 043/ 429 25 24.
GPS: 49.11655504, 19.03668344

Literatúra:
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 3. Bratislava, Obzor 1969.
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Suchý, Ľ. - Krušinský, P. - Babjaková, Z. - Ďurian, K.: Historické krovy sakrálnych stavieb Turca. Pre ŽU v Žiline, SvF, Katedru pozemného staviteľstva a urbanizmu vydal Miroslav Cibala KNM, Žilina 2008 (dostupné na internete: http://svf.uniza.sk/timber/download/Historicke_krovy_sak_stav_Turca.pdf).
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 5642).

Web:
- www.turany.sk
- Nahrávka zvona kostola
- https://sk.wikipedia.org/wiki/Kostol_sv%C3%A4t%C3%A9ho_G%C3%A1la_(Turany)

esteban

Za ochotu a pomoc ďakujeme Števovi M. z Martina.