Lietava

Patrocínium: Povýšenia sv. Kríža

Vznik: cca  r. 1400

Poloha: na kopci nad obcou

Stručný popis: gotický jednoloďový kostol s kvadratickým presbytériom a severnou sakristiou pristavaný ku staršej veži 

História
Dejiny objektu kostolíka sa začali zrejme o dosť skôr, než sa z neho stal Boží chrám. Jeho mohutná veža s hrubými múrmi slúžila pôvodne na obranné účely vo výhodnej polohe na vyvýšenine nad obcou. Postavili ju niekedy na prelome 13. a 14. storočia, možno i skôr. Bez datovateľných architektonických detailov však nie je možné bližšie určiť dobu vzniku.
Kostol v obci musel stáť už v prvej tretine 14. storočia, keďže sa farár z Lietavy spomína v zoznamoch pápežských desiatkov z rokov 1332 - 1337. Podľa odborníkov však malo ísť o inú stavbu než dodnes zachovaný kostol.
Okolo roku 1400, kedy už obec patrila do lietavského hradného panstva, zmenili účel veže. Prístavbou obdĺžnikovej lode, len o niečo užšieho kvadratického presbytéria a severnej sakristie sa z nej stala súčasť kostolíka.
Približne v polovici 18. storočia bol kostolík barokovo upravený. Jeho loď zaklenuli murovanou klenbou a dostal taktiež nové vnútorné zariadenie, ktoré sa zachovalo sčasti dodnes. V roku 2008 sa uskutočnila obnova kostolíka, v rámci ktorej dostal novú fasádu.

Zaujímavosti
- Kostolík vďaka svojej polohe a mohutnej i keď nízkej veži predstavuje výraznú dominantu obce i okolitej krajiny.
- Slúžil a stále slúži ako farský chrám pre viacero okolitých obcí.
- O mohutnosti veže kostolíka svedčí aj skutočnosť, že má rovnakú šírku ako loď.
- V interiéri sa zachovala kamenná gotická krstiteľnica datovaná do 15. storočia zamurovaná do steny triumfálneho oblúka.
- Po oboch stranách triumfálneho oblúka sa nachádzajú barokové oltáre z polovice 18. storočia.
- Vo svätyni, ktorá je zaklenutá neskorogotickou klenbou, je umiestnený bohato zdobený oltár z roku 1740.
- S kostolíkom sa spája legenda o záchrane pred Tatármi. Miestni obyvatelia, ktorí nevládali ujsť do okolitých kopcov, sa podľa nej ukryli pred nepriateľom v kostole. Keď sa ho Tatárom nepodarilo získať silou, vylákali jeho obrancov von lsťou. Zajali ich a odviedli na okraj brala, kde ich vyzvali, aby sa vzdali kresťanskej viery, inak ich zhodia dole na špicaté koly. Vtedy vystúpil spomedzi zajatcov kňaz a vyzval Lietavčanov, aby nezrádzali Ježiša Krista. Nahnevaný veliteľ Tatárov preto hneď rozkázal kňaza zbiť a zhodiť zo skaly. Ten však na koly nedopadol, zmizol. Tatárov tento zázrak vystrašil a utiekli preč. Ukázalo sa, že kňaz sa zachytil v hustom kríku, ktorý ho súčasne schoval pred očami nepriateľov.
- Od kostolíka je vidieť časť zrúcaniny stredovekého hradu Lietava.

Súčasný stav
Kostol slúži ako farský chrám miestnej farnosti Rímskokatolíckej cirkvi v Lietave a pre ďalších sedem obcí. Po nedávnej obnove je v pomerne dobrom stave. Navštívili sme ho v auguste 2010, dovnútra sme sa nedostali.

Bohoslužby: každý deň v týždni, v nedeľu o 8.00 a 11.00 hod. Viac informácií

Praktické informácie
Obec Lietava leží cca 13 kilometrov južne od Žiliny. Kostolík stojí na kopci nad obcou po pravej strane cesty (v smere od Žiliny) a vďaka svojej polohe je neprehliadnuteľný. Kontakt na farský úrad: 041/ 597 10 16
GPS: 49.169671063, 18.680351973 

Literatúra
- Kresánek, P. a kol.: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok. Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Güntherová, A. a kol.: Súpis pamiatok na Slovensku 2. Bratislava, Obzor 1968.
- Tari, E.: Kőbe faragott liturgia. A Karpát-medence kőzepkori kő keresztelőmedencéi. Budapest 2018.
- Judák, V. - Poláčik, Š.: Katalóg patrocínií na Slovensku. Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009 (kód patrocínia 1292).
- Podolinský, Š.: Gotické kostoly - vidiek. Dajama, Bratislava 2010

Web
https://lietava.fara.sk/
- www.lietava.info
- http://zilina-gallery.sk/lietava

esteban
18. 5. 2011