Stručne: drevený predchodca stavby v Kostoľanoch pod Tribečom

Predrománsky, zrejme až veľkomoravský kostolík v Kostoľanoch pod Tribečom mal dreveného predchodcu. Nedávny archeologický výskum realizovaný v súvislosti s výmenou dlažby priniesol objavy kolových jám v staršej lodi a apside. K trom známym ešte z výskumu v 60. rokoch minulého storočia pri severnej stene lode pribudli ďalšie dve v nárožiach južnej lode a dve protiľahlé pri severnej a južnej stene apsidy.

Počas prvého výskumu sa kolovým jamám nevenovala pozornosť, súčasný výskum však preukázal, že na mieste kostolíka stála staršia drevená stavba s pôdorysom nepravidelného obdĺžnika.

O objave informovali v Nitre na dnešnom (7. 10. 2010) seminári Ranostredoveká sakrálna architektúra v Nitrianskom kraji, ktorý sa uskutočnil v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

esteban

Rubrika: Aktuality