Krakovany-Stráže

Patrocínium: sv. Gála

Vznik: druhá polovica 14. storočia

Poloha: v opevnenom areáliv obci

Stručný popis: gotický kostolík s obdĺžnikovou loďou, polygonálnym presbytériom, západnou predstavanou vežou a južnou sakristiou

História
Kostolík dali postaviť niekedy v priebehu druhej polovice 14. storočia zrejme miestni zemepáni, najskôr Tomáš I. do Stráží alebo jeho syn Peter I. Vznikla ako jednoloďová stavba s polygonálnym presbytériom a predstavanou západnou vežou. Netradične z južnej strany sa k svätyni pripája sakristia.
V  prvej polovici 17. storočia zaklenuli loď renesančnou klenbou, v roku 1726 nadstavali vežu. V roku 2003 sa začala obnova objektu.

Zaujímavosti
- Kostolík sa zachoval v takmer pôvodnej gotickej podobe, čo je v tomto regióne pomerne vzácna vec.
- Už na prvý pohľad zaujme mohutná veža, ktorá má v dolnej časti pôdorys štvoruholníka, nadstavba je však už osemuholníková
- V presbytériu i sakristii sa nachádza pôvodná rebrová klenba so zdobenými svorníkmi; na dvoch z nich je vyobrazený erb podľa všetkého zakladateľa stavby, ktorým boli asi spomínaní páni zo Stráží.
- V kostolíku nájdeme hneď tri gotické portály. Západný v podveží slúži ako hlavný vstup, nad portálom na južnej strane lode sa nachádza novšia maľba sv. Floriána. Neskorogotický sedlový portál sprístupňuje sakristiu zo svätyne.
- V oknách presbytéria sa zachovali pôvodné kružby.
- Reštaurátorský výskum v interiéri nedávno odkryl zvyšky nástenných malieb, ktoré zrejme zobrazovali na západnom Slovensku pomerne vzácnej Ladislavskej legendy.
- Nad západným vstupom bol sondou objavený latinský nápis, nad ktorým sa nachádza zatretá neskorobaroková maľba Ukrižovania.
- Stráže sa v minulosti preslávili objavom germánskych kniežacích hrobov s bohatou výbavou v podobe strieborných nádob, šperkov a skla rímskeho pôvodu.
- V ranom stredoveku tu podľa názvu sídlili strážcovia západnej hranice kráľovstva, pričom Stráže sa v písomných listinách spomínajú už v roku 1113 ako "villa Spectaculi", kedy stáli na hranici majetkov zoborského kláštora benediktínov.

Súčasný stav
Kostolík patrí pod miestnu rímskokatolícku farnosť ako filiálny chrám a momentálne sa kvôli obnove nevyužíva na liturgické účely. Obnova sa začala v roku 2003, v nasledujúcich rokoch sa však práce kvôli nedostatku financií zastavili. Obnovené boli až v roku 2010, kedy sa podarilo objaviť zbytky nástenných malieb, ako aj prístavbu neveľkej kostnice pri severnej stene lode. Navštívili sme ho v septembri 2010.

Bohoslužby: nie

Praktické informácie
Obec Krakovany leží cca 10 kilometrov západne od Piešťan, Stráže sú jeho súčasťouod roku 1944. Kostolík stojí v obci a je vďaka svojej veži dobre viditeľný od železnice i hlavnej cesty na Vrbové. Areál kostolíka je oplotený. Kontakt na farský úrad v Krakovanoch: 033/ 779 84 27.
GPS: 48.608674588, 17.753058672

Literatúra
- Kresánek, P. a kol.
: Slovensko. Ilustrovaná encyklopédia pamiatok.Simplicissimus, Bratislava 2009.
- Súpis pamiatok na Slovensku. Zv. 2, K - P. Bratislava, Obzor pre SÚPSOP 1968.

Web
- www.krakovany.sk

- http://trnava.sme.sk

esteban

Poloha
Poloha objektu na mape
Zobraziť podrobnú mapu