Nová kniha o gotickom kostole v Sazdiciach

Gotický kostol v Sazdiciach s unikátnymi freskami talianskeho štýlu zo 14. storočia sa zaslúžene dočkal odbornej monografie. Nová publikácia s názvom Kostol sv. Mikuláša v Sazdiciach - talianske fresky v Honte vydaná OZ Georgius Bubek symbolicky uzatvára vyše 20 rokov trvajúcu pamiatkovú obnovu tohto stredovekého chrámu a jeho maliarskej výzdoby.

Na vyše 200 stranách čitateľ nájde komplexné zhodnotenie kostola a jeho pamiatkových hodnôt z pera kolektívu autorov. Henrieta Žažová spracovala archívne pramene týkajúce sa chrámu i samotnej obce a Martin Bóna predstavuje výsledky historicko-architektonického výskumu. Dejiny pamiatkovej starostlivosti a reštaurovania približuje Tatiana Danieličová.

Osobitná pozornosť sa v knihe venuje freskovej výzdoby, ktorej autorom bol majster pozvaný priamo z Talianska. Význam malieb rozoberá Éva Szakálos a ich technológii sa venujú Juraj Gregorek a Peter Koreň.

Publikácia vyšla s podporou Ministerstva kultúry SR z programu Obnovme si svoj dom v roku 2023 v náklade 300 ks. Súčasne vyšiel aj maďarský preklad publikácie s technicky identickými parametrami. Kniha bola realizovaná vďaka podpore KULTMINOR (Fondu na podporu kultúry národnostných menšín). Autorkou prekladu je Agnesa Pádlovicsová.

Záujemci o obe mutácie sa môžu obrátiť priamo na mailovú adresu vydavateľa georgiusbubek@gmail.com. Cena je 15 eur. Knihy nájdu aj pri návšteve kostola priamo v Sazdiciach.

esteban
8. 3. 2024

Rubrika: Aktuality