DEKD - Románsky kostolík v Patinciach otvorený 2. septembra 2023

Výsledky nedávneho archeologického, architektonicko-historického i reštaurátorského výskumu románskeho kostolíka v dedinke Patince budú prezentovať odborníci počas dňa otvorených dverí.

Akcia zorganizovaná ako súčasť Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2023 sa uskutoční v sobotu 2. septembra so začiatkom o 10.00 h.

Odborníci priblížia návštevníkom významné objavy a zistenia, ktoré priniesol v uplynulých mesiacoch komplexný výskum pred pripravovanou obnovou pamiatky.

Patrí medzi ne posun vzniku stavby z 13. na 12. storočie, odkrytie viacerých zachovaných románskych prvkov, vrátane okien či stôp po odstránenej románskej empore v lodi, ako aj rímskych náhrobných kameňov v základoch objektu.

Program DOD:
- 10.30 h: privítanie návštevníkov a prednáška „Priebeh vyhlásenia kostola za kultúrnu pamiatku a proces prípravy jej obnovy.“ Mgr. Imrich Tóth, KPÚ Nitra
- 11.30 h: prednáška „Výsledky archeologického výskumu kostola a odkrytých rímskych artefaktov základov kostola.“ Mgr. Pavel Paterka, KPÚ Nitra
- 12.30 h: prednáška „Reštaurátorský výskum a nové poznatky k dejinám kostola.“ Mgr. art. Juraj Puškár
- 13.30 h: prednáška „Architektonicko-historický výskum kostola a návrh jeho obnovy.“ Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Marian Havlík

Zdroj: https://www.dekd.sk/aktivita/614-den-otvorenych-...

esteban
26. 8. 2023

Rubrika: Aktuality