Púť v Kláštore pod Znievom 12. až 15. augusta 2023

V dňoch od 12. do 15. augusta 2023 sa v obci Kláštor pod Znievom uskutoční tradičná púť pri príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie.

Program púte sa začne v sobotu 12. augusta vo farskom Kostole sv. Mikuláša (13. storočie) o 8.00 hod. požehnaním pútnikov. O 11:00 hod. sa začne sv. omša na nádvorí prepoštského Kostola Panny Márie (13. storočie), ktorú bude celebrovať Mons. Ján Kuboš, diecézny administrátor Spišskej diecézy.

V nedeľu 13. augusta je naplánovaná opäť o 11:00 svätá omša na nádvorí prepoštského Kostola Panny Márie. Celebruje je dekan Vladimír Maslák, rektor prepoštského chrámu.

Slávnosť uzatvorí v utorok 15. augusta sv. omša na nádvorí prepoštského Kostola Panny Márie so začiatkom o 18:00 hod., ktorú odslúži P. Lukáš Stanislav Buchta, OPraem, emeritný prior kláštora premonštrátov v Kláštore pod Znievom.

Zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=202307...

esteban
11. 8. 2023

Rubrika: Aktuality