Večer lužnianskych kostolov 9. júna 2023

Dva kostoly a jedna kaplnka v Dunajskej Lužnej sa už zajtra otvoria širokej verejnosti. V nadväznosti na nedávnu Noc kostolov sa v tejto obci pri Bratislave uskutoční Večer lužnianskych kostolov.

Akciu pripravili nielen pre svojich veriacich miestny farský úrad Rímskokatolíckej cirkvi a cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Návštevníci sa tak budú môcť dozvedieť viac o farskom Kostole Povýšenia sv. Kríža, Kostole ECAV kostole i o románskej Kaplnke sv. Martina. Dejiny týchto sakrálnych stavieb priblíži Ladislav Jurányi, pracovník Archívu SAV.

Zdroj: https://dunajskaluzna.fara.sk/?p=5711 (tu nájdete aj podrobný program akcie)

esteban
8. 6. 2023

Za pomoc ďakujeme Mgr. Ladislavovi Jurányimu z Archívu SAV.

Rubrika: Aktuality