Noc kostolov nás čaká už zajtra

Už trinásty krát sa na Slovensku otvoria kostoly a ďalšie sakrálne stavby širokej verejnosti v rámci medzinárodného podujatia Noc kostolov. Tento rok sa bude konať v piatok 2. júna 2023 s mottom "Po svetle dňa totiž nasleduje noc ale proti múdrosti zloba nič nezmôže".

V tomto roku sa doň podľa nášho neoficiálneho zoznamu zapája 40 kostolov a kaplniek po celom Slovensku od Bratislavy po Prešov. Prevažná väčšina zapojených objektov slúži Rímskokatolíckej cirkvi, ďalej je to desať kostolov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, dva chrámy Reformovanej kresťanskej cirkvi a jedna synagóga. 

Najvýznamnejšie a najpestrejšie zastúpenie budú mať v tomto roku Nové Zámky, kde sa otvoria brány dvoch katolíckych kostolov, evanjelického i reformovaného chrámu a tiež ortodoxnej synagógy.

Medzi zapojenými kostolmi nájdeme napríklad Katedrálu sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici, Konkatedrálu sv. Mikuláša v Prešove, ako aj viaceré ďalšie stredoveké stavby – románsky kostol v Trstíne, pôvodne gotické kostoly so staršími románskymi časťami v Banskej Bystrici a Novom Meste nad Váhom či stredoveké kláštorné objekty vo Veľkej Skalke a Hanušovciach nad Topľou, resp. gotický kostol s hodnotnými freskami v Ludrovej.

esteban
1. 6. 2023

 

Rubrika: Aktuality