Nová rubrika na Apsida.sk

Milí návštevníci našej stránky!

Na Apsida.sk dnes pribudla nová rubrika s názvom  "Kostoly spod zeme". V rámci nej by sme chceli predstavovat aj dávno zaniknuté stavby, ktoré po stáročiach znova odkryli archeológovia.

Tieto nálezy významným spôsobom dopĺňajú náš obraz o vývoji sakrálnej architektúry u nás, predovšetkým z najstarších čias. Nie je to tak dávno, čo sme veľkomoravské kostolíky poznali výlučne na základe archeologických výskumov.

A boli to práve archeológovia, ktorí týmito výskumami zásadne zmenili po druhej svetovej vojne náš názor na kultúrnu úroveň Veľkej Moravy. Aj preto je symbolickou prvou lastovičkou v novej rubrike odkrytá rotunda v Ducovom z čias Veľkej Moravy.

Podobne i z neskoršieho obdobia, predovšetkým 10. - 11. storočia, sa však do dnešných dní zachovalo len minimum stavieb a bez archeologických výskumov by bola naša predstava o vtedajšej dobe veľmi skreslená a neúplná. Desiatky lokalít navyše na prieskum ešte len čakajú a tak môžeme v budúcnosti dúfať v zaujímavé objavy, ktoré naše poznanie o dejinách Slovenska posunú opäť ďalej.

esteban

Rubrika: Aktuality