Kostol v Ludrovej prístupný už od 29. apríla 2023

Sobotou 29. apríla sa začína tohtoročná turistická sezóna v prípade gotického Kostola Všetkých svätých v Ludrovej-Kúte. Ako expozícia Liptovského múzea v Ružomberku bude pre návštevníkov otvorený až do konca septembra.

V úvodnej časti sezóny trvajúcej do konca júna bude možné kostolík preslávený nástennými maľbami z 15. storočia navštíviť počas víkendov a sviatkov v čase od 13.00 h do 17.00 h.

Počas letných prázdnin bude chrám otvorený navyše aj počas štvrtkov a piatkov, vždy od 10.00 h do 17.00 h. V septembri sa otváracie hodiny vrátia do režimu víkendy a sviatky od 13.00 h do 17.00 h.

Vstupné je v tomto roku vo výše 2 eurá za dospelú osobu a 1 euro za deti, študentov a dôchodcov.

Zdroj: https://liptovskemuzeum.sk/wp-content/uploads/2023/04/Otvaracie-hodiny-N...

esteban
26. 4. 2023

Rubrika: Aktuality