Obnova severnej fasády kostola v Dolných Orešanoch

Celoplošná rekonštrukcia finálnej gotickej omietky na severnej fasáde, premurovanie deštruovaného muriva oporných poilierov i reštaurovanie extériovej maľby sv. Krištofa.

To všetko obnáša II. etapa projektu obnovy gotického kostola v Dolných Orešanoch, ktorá sa týka severnej fasády objektu, vrátane severnej sakristie. 

Práce by sa mali skončiť do 15. decembra 2023 a financované sú z vlastných zdrojov farnosti, dotácie Ministerstva kultúry SR, Trnavského samosprávneho kraja, ako aj príspevku obce Dolné Orešany.

V rámci prác sa okrem iného ráta aj so zamurovaním mladšieho okna v ploche maľby sv. Krištofa, ktoré do veľkej miery zničilo hornú časť fresky, ako aj s nahradením tehál a betónu v oporných pilieroch lomovým kameňom a plnými tehlami.

Zdroj: https://dolneoresany.fara.sk/2022/07/06/vyzva-na-predkladanie-ponuk-rest...

esteban
26. 10, 2022

Rubrika: Aktuality